kolmapäev, 22. juuni 2016

Kaisma rännak 18.06.2016

vihmatuuline ja tuulisvihmane vaade Kaisma Väikejärvele selle kagukaldalt. taamal teispool kallast (kuva keskel) kaugustes paistmas Kannusepamäe soosaar

Valgesilmakivi. oli üks väike soosaareke (nii umbes 3 x 3 sammu suur), kus seesinane kivi hõlmas natuke üle poole või peaaegu et kaks kolmandikku sellest. kaartide peal seda soosaart ei ole. teagi, kas seal teda päriseltki olemas oli. aga kivi oli suur ja vägev, suure lõhega selle keskel ning siis sellise huvitava valge silmaga nagu sellelt kuvalt hoomata võib. suur lõhe viitas üsna tugevalt justkui mingile allilma käigule. blogijutu arusaadavuse mõttes olgu edaspidiselt selle saarekese nimeks Valgesilmamägi või Valgesilmakivimägi

vööthuul-sõrmkäpp (dactylorhiza fuchsii) Õuesmast kagus olevas metsas

kollaste võhumõõkadega Enge jõgi Kulna kõrtsist loodes olevate metsamassiivide vahel

Õuesma vana kaheharuline tamm

Enge jõgi. see oli küllaltki madal ning paese ja kiviklibuse põhjaga, mille sekka oli siin-seal sattunud ka üksikuid suuri kive. Kulna kõrtsist loodes asuvad metsamassiivid

üksik kivikuhjatis Kulna kõrtsist põhjas teispool porsasood olevas laanemetsas

nauthis-ruun (tervikuna) ja kaheks jaotatuna (üleval üks ja all teine) kaks uruz-ruuni (üks õigetpidi ja teine tagurpidi). nauthis vastab häälikule N ja uruz vastab häälikule U. nauthis-ruun tähendab häda ja kasutatakse rünnakute tõkestamisel, jumaluseks üks saatusejumalannadest - Skuld. teine ruunidest, uruz-ruun, tähendab jõudu, visadust ja vaprust, jumaluseks Thor. Kulna kõrtsist põhjas teispool porsasood olev laanemets

thurisaz-ruun. natuke küll ebakorrapärane, kuid seda vaid õige väheke. tervikkujul on siin see ohtlik ruun ikkagi üsna hoomatav. thurisaz vastab häälikule Th ja tähendab hiidu. see on kõige ohtlikum ja tugevam ruun, mida kasutatakse kaitseks ja rünnakuks. jumaluseks jälle Thor nagu ka eelmise kuva juures mainitud uruz-ruuni puhul. koos eelmise pildiga tuleks seega häälikutega mängides kokku selline sõna nagu nuuth ehk siis mugandatuna nuut. eesti keelsed tähendused sellele sõnale antud rännaku kontekstis pole küll kuigi selged - soon, piits, kimp, lõige... lisaks ka veel nuutis (rätik ja kinnas). kui nüüd seda siiski kuidagi lahti mõtestada, siis vahest on nendest tähendustest käesoleva retke iseloomustamisel arusaadavusele kõige lähemal selline sõna nagu - soon. võib võtta kui veesooni ja kraave, mida tuli rännaku ajal mitmel korral ületada, olidki teised justnagu mingid võtmekohad. teiseks võib neid sooni võtta kui inimese riietel voolavaid vihmaveest tekkinud veesooni. Kulna kõrtsist põhjas teispool porsasood olev laanemets

vaade imetillukesele Valgesilmamäe soosaarele (mõned kõrgemad puud kuva keskel) lõuna poolt tulles

allmaailma käiku meenutav avaus Valgesilmakivis. Valgesilmamägi

Valgesilmakivi eemalt põhja poolt vaadatuna

sookased kobaras Valgekivi kirdekülje all. üks sookaskedest meenutab väga nagu mingit lohesarnast olendit, kes kõrvalolevat (temast vasakul) puud suuga silitab. lohesarnane olend on profiilis ja vaatab vasakule ja tema ülaosas ehk siis pea juures joonistub välja ka silm

poolikut lepalehte oma "maja" peal kandev harilik kiritigu (arianta arbustorum). hall-lepik Kulna kõrtsi varemetest kagus

Kulna kõrtsi varemed

keskmine nimetu soosaar teel Kulna kõrtsist põhjas teispool porsasood olevast laanemetsast Kaisma Väikejärve poole. esimene soosaar oli eespool mainitud Valgesilmamägi

ränulised teel kolmanda (samuti nimetuks jäänud) soosaare poole. selle taga asubki Kaisma Väikejärv. soosaar oli suhteliselt mätlik

 vaade kolmanda soosaare poole Kaisma Väikejärve kagukalda veerelt

tuulisvihmane Kaisma Väikejärve kõrge rohurindega kagukallas

vee väljakallamine kummikutest. rännuline Pihlajuus on parajasti ametis vee väljakallamisega. talle elavad kaasa rännulised Mihkel ja Hedi. Kaisma Väikejärve idakallas

kuisavitsa (solanum dulcamara) õied. Kaisma Väikejärve põhjakalda äärse roostiku sees kasvas neid üsna mitmeid

Kannussepamäe pedajatepaar. soosaare loodenurk

rännupäeva üks silmarõõme - vööthuul-sõrmkäpp (dactylorhiza fuchsii) Õuesmast kagusse jäävas lodu-laanemetsas. neid vihmapiiskadesse ehitud iludusi oli siin rohkem kui mitu

punaste lehtedega tamm. Õuesma endine metsavahikoht

Jõhvikalembese mõtisklused Õuesma tamme juures

maa peal lebav tammepärg. suure tamme alune Õuesma endise metsavahikoha juures

Kadaja talukoha varemed (kirdenurk)

vaade Kadaja talukoha varemetele kagust

vihmapiiskades ebajasmiiniline (philadelphus) õitsemas Kadaja talukoha juures

Kaisma rännak:
Osalejad: Hedi, Pihlajuus, Mihkel, Jõhvikalemb, Soolemb
Distantsi pikkus: 8 km
Asukoht: Enge jõgi, Järvesoo, Kaisma Väikejärv, Kannussepa raba, Õuesma, Kaisma hoiuala, Metsavere küla, Vändra vald, Pärnumaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar