pühapäev, 22. märts 2015

Katlaaru rännak 15.03.2015

märgid ja sümbolid saadavad meid looduses pea kõikjal. see, mis sõnumeid nad endas kannavad, sõltub paljuski sellest, millise nurga alt me neile läheneme ja loomulikult natuke ka sellest, mida me neis näha tahame. ebatavalised asjad on looduses pigem reegliks kui erandiks. loodus on mänguline - mängib meiega just seda mängu, mis antud hetkest lähtuvalt sobib meile kõige paremini. seesinane kottseente hõimkonda kuuluv verev karikseen (sarcoscypha coccinea) Kasari jõe ja Ellamaa oja vahelisest ürgmetsast otsustas näiteks seekord võtta endale südamlikku soojust kiirgava südameseene ilme. Kasari jõe äärne mets Tõnisemetsa lähistel
 
hunnitud vaated Kasari jõele Jaanimardi talukoha juurest. taamal kauguses ujumas seitse müstilist luike. siin juhtusin esimest korda elus kuulma luikede laulu. NB! tõelist luikede laulu... st. luikede laulukoori laulu, aga mitte üksikuid hõikeid... ja see on midagi muud. kuue luige leelutus kõlas nagu teispoolsusest tulev ebamaine hääl, mis meenutas natuke nagu eriti spetsiifilise hääletämbriga koerte haukumist ja linnukoori pehmet taustakaja. vahest ehk olidki nad mitte tavalised luiged, vaid hoopis Toonela uutselinnud?

simajad kevadsoojusest kantud vaated Kasari jõele Kasari äärsest ürgmetsast. kaldaäärne Tõnisemetsa juures
 
sulnidus on siinkohal saavutanud oma haripunkti. kuva oleks võetud nagu mingi postkaardi pealt. ja väiksed-keskmised-suured kuused on igatahes väga maitsekalt siin omale kasvupaiga leidnud. kui neid ei oleks siin olnud, siis oleks nad tulnud siia välja mõelda. see koht lihtsalt küsib nende järele. Kasari jõgi Uustalumetsa (vasakul pool) ja Ristikumetsa (paremal pool) vahel 
 
kellegi suure looma käpa jälg. kas ehk nõmme neitsikese oma? tundus mesikäpa jalajälje jaoks üsna sobilik olevat. jälje juurde lisatud gps-seade, et selle suurust paremini hoomata. Loela soone lähedal olev Kasari äärne mets
 
majajate sild Ellamaa ojal. kõikjalt hingab sisse puutumatus ja metsik ilu, mis paitamas paika oma kevadsooja simadusega. Ellamaa oja Loela soone lähistel
 
ürgsed üraskite loodud kujundid vanal pehkinud puul. Kasari jõe äärne Tõnisemetsa juures

kellegi ühe väga mõjuvõimsa majaja poolt pikali aetud puu. seesinane ümberkukkunud ja roheliseks sammaldunud haavapuu oli üks suuremaid puid, mida olen eales majajate poolt maha lükatuna näinud... või noh, ütleme siis, et teadlikult näinud. Ellamaa oja äärne Uuemihklimetsa lähistel

taevassinisuse ja jõesinisuse harmooniast kantud kevadised vaated Kasari jõele. Kasari jõgi Lepikumetsa ääres

Kasari jõe äärne Langevakuuse käänu juures. siinne jõe poole kaldu olev kuusk oligi peasüüdlane  käänule nime andmises. juba kaugele eemale paistis ära tema kõrgustesse küündiv auväärt hoiak ja kuuserohelus

majajate värske kätetöö - langetatud haavapuu. Ellamaa oja äärne Käändamaa vastaskaldal

Katlaaru juures oli ühe puu all olemas ka täitsa oma katel. väga originaalne selle paiga suhtes. ma mõtlen siinkohal just seda katelt, mis on hetkel ka nähtav. sest Katlaarul peaks olema või oli kunagi olemas ka oma algne katel. legendi järgi olevat Katlaaru endale nime saanud sedapidi, et ennemuiste olevat kuskile siia varandusega katel sängitatud. see esimene katel pole kahjuks enam nähtav... või ehk koguni ei asugi enam siin, kui ta pole vahepeal kellegi poolt juba üles leitud ja siit ära viidud

üraskite poolt jäädvustatud sümbolkujund Loelamäel
 
kopra poolt pikali aetud hiidhaab. roheline sammal annab sellele kuidagi eriti ürgse ja arhailise väljanägemise. Ellamaa oja äärne Uuemihkli lähistel
 
Ellamaa oja vastaskallas Loela soone lähistel

sinilillede (hepatica nobilis) pesakond. ehkki selle lehed olid juba kevadvärskust täis ja valmis kevade harjal oma iga-aastasest aasrtaringlusest lähtuvat uut enesearengu hüpet sooritama, polnud tema õisi veel siiski näha. Uuemihkli ürgmets Ellamaa oja ääres

Kasari jõe äärne luht Tõnisemetsa juures

ülestõstetud kätega haab. tõenäoliselt üks viimase aja kõige veidrama väljanägemisega haab. Modre (Moodri) talukoha juures olev vastaskallas

Katlaaru jõekäär. seal eespool oleva kuuse ees või juures (kuval keskkohast veidi vasakul) toimuski lõunasöömaaeg ja ajamahavõtmiseaeg. sealsamas selle kuuse taga oli vastavalt kohapaigale olemas ka oma katel. vaade sellele lõunast-edelast

kooreseppade ehk üraskite nikerdised. Ellamaa oja äärne Käändamaa vastakaldal
 
püstiseisev kuivanud puu musta auguga selle ülaosas, meenutamas nagu mingit sammast. Ellamaa oja äärne Uuemihklimetsa lähistel

majajate poolt järatud puud Ellamaa oja ja Kasari jõe ristumisnurga juures

vana kask on muutunud seenepuuks. Ellamaa oja äärne Uuemihkilmetsa juures

Katriin Katlaaru jõekääru juures lõunasöömaaega pidamas

vaade endise Modre või Moodri talukoha põlispuudele üle kullakarvase kõrkjametsa. Ellamaa oja voolab kõrkjametsa taga
 
päikesekiirtes kümblevad puud Ellamaa oja ääres. Uuemihklimetsa

Katlaaru teine katel. asus sealsamas, kus esimenegi katel (vt ülalpool)

kuldvärvides kümblev kaldaäärne Ellamaa oja juures Modre (Moodri) lähistel

x

x

x

x

hiiglaslik pahk ümberkukkunud haavapuul. paha suurusest annab aimdust selle peale pandud umbes mobiiltelefoni suurune gps-seade. Ellamaa oja äärne Uuemihklimetsa lähistel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

x

 
x

x

x

 
x

x

x

x

x

x

x

Katlaaru rännak:
Osalejad: Katriin, Soolemb
Distantsi pikkus: 7,5 km
Asukoht: Katlaaru, Loela soon, Jaanimardi talukoht, Kohatu hoiuala, Kasari jõgi, Ellamaa oja, Märjamaa vald, Raplamaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar