pühapäev, 14. mai 2017

Täätsi rännak 07.05.2017

Musta talu vana kaev. või siis täpsemalt Musta talu sepikoja vana kaev. siin lähedal olid uhke sepikoja varemed. talukoht ise asus kaevust paarsada sammu loode suunas

"ühesilmaline kivikuju" teel mahajäetud Täätsi küla, sealse Musta allika, juurde

eelmise kuva jätk. Looja loomingulised kritseldused "ühesilmalisel kivikujul" lähemalt vaadatuna

kellegi musta sulestikuga linnu sulg. Ennimäe soost idas olev nurmeäärne

Võlupe jõgi mõnisada sammu Musta allikast põhjas. siin-seal ilmestasid jõeäärset kevadmaastikku kullakarvased varsakabjad (caltha palustris)

eelmise kuva jätk. ja vaade samale kohale veidike madalamalt tasapinnalt

eelmise kuva jätk. Võlupe jõe veealune maailm. roheliste sekka on sattunud kasvama ka urmakarvaseid veetaimi.

kõivupuude kobar Võlupe jõe läänekaldal umbes poolsada sammu Musta allikast põhja pool

vana kiviaed Võlupe jõe läänepoolse kalda juures. Võlupe jõe kaldaäärne Musta allikast poolsada sammu põhja pool

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
 
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Täätsi rännak:
Osalejad: Niinesilm, Pihlapiiga, Soolemb
Distantsi pikkus: 3 km
Asukoht: mahajäetud Täätsi küla, Mustallikas, Võlupe jõgi, Leisi vald; Tagavere küla, Orissaare vald, mõlemad Saaremaa 

reede, 12. mai 2017

Pühatekurisu rännak 06.05.2017

Pühate kurisu, vaadatuna lõuna-kagu suunast. siinpoolse maailma peegelpilt kurisu veepeeglis on kuidagi eriti lummav ja värvikirev selle halli paekivi tasutal. see pühatu võib siinkohal tähendada ka põhjatut. teisalt jälle, pole välistatud, et vahest põhjatust kasvaski välja mõiste püha. ehk teisisõnu olles nõnda põhjatu, ruumist kaugele väljaulatuv, omandas see ühtlasi ka teatud pühalikud mõõtmed

Tobramaa männik

Suur "sajaharuline" pedajas Kummimäest mõnisada sammu lõunas

eelmise kuva jätk. suure männi tüvi ja oksajooks altpoolt vaadatua

üks paljudest kurisudest Kummimäest kagus. siin oli neid lähestikku üsna tihedalt, kaasa arvatud siis ka kõige suurem ja ilmekam nende seast - Pühate kurisu

veel üks kurisudest. eelmisest kurisust (eelmine kuva) veidi maad ida-kagu suunas

vaade Pühate kurisule kaugelt ida poolt

eelmise kuva jätk. Pühate kurisu sügav veesilm ida poolsest servast vaadatuna

eelmise kuva jätk. Pühate kurisu veesilm kirde poolt vaadatuna. selle kurisu eraldatus, olles kaugel tsivilisisatsioonist kuskil metsade vahel, ja selle suurus, ilu ning suursugusus (suurus koos iluga ja see kui pidulikult oli ta nende suuruse-ja iluniitidega siia kokku kootud) lõid selle kohale mingi erilise aupaiste

teine mets ja teine sinitaevas teisel pool kurisud. on huviväärne veel, et siinpoolse maailma puude varjud nii pühalikult selle kohale vasakule kaardu kalduvad. Pühate kurisu põhja poolt vaadatuna

eelmise kuva jätk. vaaade Pühate kurisule teise nurga alt, nii umbes kagu poolt. koht oli eriliselt huvitav ja polnud mu silm ennem veel sellist suures sügavas lohus idüllilise veesilmaga kurisud näinud

puudemurd Pühatu kurisu loodekallaku peal. siia nirises ülevalt ka üks väike ojake

veel kevadkuldseid hetki Pühate kurisu juurest

päevakuldsega vürtsitatud värvid Pühate kurisus. värvidele lisaks avaneb vaatajale eriti ehedalt see metsane taevasinisuse ja päevavalgusega ilmestatud vaade Pühatekurisu veepinna taga (või veepinna sees) olevast teispoolsusest

veel pühalikke päevakuldseid kevadvärve Pühate kurisust

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

esiplaanil väike soosaareke Ojasoo rabas. vasakul pool Männikumaa mets

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pühatekurisu rännak:
Osalejad: Niinesilm, Soolemb
Distantsi pikkus: 2,5 km
Asukoht: Pühate kurisu, Ojasoo, Männiku maa, Kaarma vald, Saaremaa