laupäev, 28. veebruar 2015

Torisaare rännak 28.02.2015

videvikuline Kobarsaar - umbes nõndamoodi võisid seda paika näha sealse kohapaiga haldjad. oli teine üks müstiline paik siin maamuna peal. asetsedes keset raskestiläbitavat rabamaastikku oli see umbes 24-26 jala (ehk u. 7-8 meetri) kõrgusel rabamaastiku tasapinnast ja läks see kalda juures kõrgeks hästi-hästi järsult 
 
Kobarsaar - sellisena, muust ümbruskonna maastikust suure mäena selgelt eristuv ja kaugele nähtav, nägi ta siis välja Pikk-Linnuselja poolt tulles. vaade Kobarsaare loodeservale
 
kooreüraskite poolt tekitatud salapärane ornamentiline kujund Torimetsa hiidkõrel. Torimetsa põhjaserv
 
ülemise kuva jätk... ja nüüd siis on siin see, mida nägi või tahtis selles näha Soolemb -  vasarameister Thor (Tor) koos legendaarsete raudkinnaste, legendidest tuntud Gridarvöllriga (eesti keeli võiks siis see kõlada umbes nagu Kreeda võll või Kreedavõll või Krõõdavõll, kuidas soovite) ehk naishiid Gridri (Kreeda) poolt Thorile kingitud jämedakoelise võlukepikesega ja loomulikult eritilegendaarse  omanimelise Thori vasaraga (mis küll siin kuval natuke kirvenäoline... aga mis teha, selline see seekord paraku tuli). naishiid Gridri poolt oli sama loo puhul Thorile kingitud ka rammuvöö, aga see jääb siin kuval Gridarvölli (Kreedavõlli) varju
 
Suur-Linnuselja silmad. sellenimelisel soosaarel oli ühel puul üks silmadega vägev pahk. soosaare keskkoht
 
sanglepad Soodla jões. Soodla kaldajoon Torimetsa lääne-loodeservast

hetk tagasivaatamiseks ning olnu meenutamiseks ja salvestamiseks. rännuline Raul Pikk-Linnuselja ja Kobarsaare vahelises rabametsas

huvitava lehejooksuga taim Torimetsa loodenurgast

kooreüraskite omanäoline kätetöö ühel keskpärasel pedajal Vetenurgamäe ja Suur-Linnuselja vahelisel soomaastikul

imetlemisest ja imestamisest suud lahti. Helen (kadikuga) ja Lumepiiga (urmakarva talikaatsades) on Saare endise talukoha põlispuude all nende vägevust imetlemas ja oma tagasihoidlikke vau-hõikeid iga ilmakaare suunas laiali saatmas

kas silmad... või vahest hoopis omavahel ühenduses lõngakerad? looduslikud joonised ühe vana puu ühel vanal puupahal. Suur-Linnuselja keskkoht

mägise Kobarsaare järsuilmeline kaguserv

rännulised Vetelemb (vasakul) ja Raul (paremal) Torimetsa hiidkõret embamas

Karulemb pajatamas rännulistele oma karujutte. kuulajaid on rohkem kui mitu. Karujutumäe loodeserv

kuusemets Karujutumäe ja Saare endise talukoha vahel

lohepeaga (keskelt vasakule poole vaatav) ja kahe taeva poole suunatud "sulgedeta tiivaga" kuusk Torimetsa lääneservas Soodla jõe ääres. kuvalt võib olla ei olegi see lohepea nii hästi hoomatav, kohapeal aga oli aga lohepea mis lohepea. edaspidi Lohepea-kuusk

maalilisus Torimetsa-Soodla moodi. kevadenäoline Soodla jõgi Lohepea-kuuse juures

kaldaäärne Soodla jõe juures Torimetsa lääneosas. siin-seal võis kaldajoone veeres näha vanu üksikuid pedajaid, mis ilmestasid siinset loodust ja olid ka oluliseks silmarõõmuks siit läbiminevatele rändajatele

Torisaar ja selle kohale laskunud videvik. tõenäoliselt teine kõige puudemurrulisem soosaar Eestimaal peale Luusaare Lääne-Virumaal (http://soolemb.blogspot.com/2010/09/luussaare-rannak-29082010.html). puistu oli siin muidu üsna vana (vanuseliselt u. 100-200 aasta vahel), aga üle poole poolsaarel kasvavast puistust oli murdumise läbi hukk saanud ja nõnda siis pea enamiku soosaarest inimlapsele raskesti läbitavaks teinud. kõrged nõglapuud Torisaare läänenurgas

kooreüraskite mustrid-joonistused Murrumetsamäe loodeserva juures

Murrumetsamägi on puudemurruga

Helen ja Johannes vaatamas sihikindlalt-rahulolevalt millegi olulise suunas. Murrumetsamäe loodeserv

Karulembese soololäbimure Saare talukoha juures oleval lumeväljal. taamal vana, umbes paarisaja-aastane saarepuu, mis tõenäoliselt andiski siinsele talukohale ka nime

majajate poolt järatud värske haavapuu tüvi Torimetsa lääneservast, Soodla jõe lähistelt

hüpe tundmatusse. rännuliste mahatulek Pikk-Linnuseljalt ja siirdumine tundmatule rabamaastikule Kobarsaare suunas. esiplaanil vasakul Karulemb (taevassinises sallis), keskel Vetelemb (sinistes kaatsades), kes parempoolsel rännulisel Lumepiigal (urmakarva talikaatsades) parajasti käest kinni hoidmas

pilkupüüdev puuseen Saare talukoha juures oleval vanal põlispuul

Veiko mõtlikud hetked Vetenurgamäel

ümberkukkunud puu juurestik kui pundar väänlevatest siudest Vetenurgamäe põhjakülje veeres

rännulised Pihlapiiga (vasakul istukil), Vetelemb (keskel-paremal seistes) ja tema kõrval Lumepiiga (istukil) Kobarsaare kesk-idaosas oleval väikesel kurrukil (metsalagendikul) tutvumas soosaare puutumatusega ja kohanemas siinsete oludega

Helen ja Johannes uudistamas Saare talukoha põlispuud

valdavalt kuuseilmeline Murrumetsamägi. esiplaanil keskeas pedajas

veel huvitavaid ornamentilisi lahendusi Murrumetsamäe kooreüraskitelt

rännulised Valgenõmmemäel valmistumas minekuks seal kõrval asuvale Kobarsaarele

rännaku esimesed hetked. rännulised on peatselt jõudmas Karujutumäele. esiplaanil kadikuga Helen, talle järgnemas Lumepiiga (punastes talvekaatsades) ja tema järel Vetelemb

rändajate läbiminek puumurrurohke Murrumetsamäe põhja-loodeservast. rännuline Leho (urmakarva matkariietes) tutvumas parajasti kohaliku uitsuga

Karulemb testimas Soodla jõe sügavust ja selle kevadisi iseärasusi. jõeäärne Torimetsa läänerserva juues

sulnid vaated Soodla (Suuga) jõele. Torimetsa lääneserv

Soodla äärse koprakuninga häärber. Torimetsa lääneserv

jätk eelmisele kuvale. koprakuninga häärberisse viivad käigud või salakäigud
 
 x

x

x

x

x

x

x

x

Kobarsaare saladuslik koobas. siit tuli tugevat loomalõhna. soosaare kagunurk

Kobarsaarelt äratulek. suund on lõunasse, Torisaare suunas

x
 
Kobarsaare kagukallak läbi haldjate silmade

Torisaare rännak:
Osalejad: Karulemb, Leho, Pihlapiiga, Hedi, Merli, Veiko, Raul, Helen, Johannes, Vetelemb, Lumepiiga, Soolemb
Distantsi pikkus: 8 km
Asukoht: Torisaare soosaar, Kobarsaare raba, Kongi sild, Soodla jõgi, Põhja-Kõrvemaa MKA, Kuusalu polügoni lõunaala, Kuusalu vald, Harjumaa