reede, 27. september 2019

Lömistemäe rännak 22.09.2019

sügiskuldne vaade Lömistemäe edelaservast sealsele porsikusoole. 
see oli rännak Läänemaale Ehmja küla juurde ja selle serva peale, sealsete nurmede veerde ja hiieväljade kõrvale, niisamuti sealse muinasmaastiku peale ja seda ümbritsevate lehtpuumetsaste metsade vahele. siin asunud kunagi praeguste lagedate põldude kohal suured hiiealad. Hiie väli võis olla selle kunagine üldine nimetus, osaliselt jääb see Ehmja külast põhja pool olevate metsade vahele, suurem osa selle kesk-ja idaosast on aga Hiie põllu nime all praegune lage põldudeks küntud ala. siin Ehmja põldude vahel asub ka Eestimaa üks mõistatuslikumaid ja salapärasemaid linnamägesid - Ehmja ringvall-linnus, mida rahvasuus kutsutakse ka Kuradimäeks. see on suurtest kividest laotud ringvall. ringvalli lähedal, sellest umbes km jagu kagus asub Vanapaganaga seotud Hindukivi ehk Kukelaulukivi. Ehmjal asub ka kaks muistset asulakohta, üks muinasasula olnud Ehmja linnuse kõrval, sellest idas, ja teine Ehmja linnusest u. 300-400 m lõuna pool, sealse Madise talu juures.
peale Hiievälja/ Hiiepõllu ja Ehmja ringvalli külastuse kätkes rännak ka Ehmja külast lõuna pool olevate sealsete metsaste paikade külastust. siin asub Kaskemäe nimeline mägi ja siinne kunagine samanimeline talukoht, mis hetkel mahajäetud ja varemetes. talukohast lääne ja edela pool olevas Sõerumaa soos asuvad salumetsadega kaetud looduskaunid soosaared, millest ühte suuremat nimetataksegi Lömistemäeks. 
kalevite ajastu jälgi on siin palju, eeskätt muidugi muistendite osas, nii Ehmja ringvall-linnuse kui ka seal lähedal oleva Hindukivi (Kukelaulukivi) kohta. kohanimedest võiks kalevite ajastu kohanimedest siin esile tõsta Limandi (talu), Tabra (talu), Tabraoja (talu ja oja), Hindu (Endu, Indu)(talu), Hindukivi, Kuntru põld. siinse paiga pühalikkuse eest hoolitsevad ja siinsetesse paikadesse on sellist muinasajaloolist hõngu lisamas sellised pühalikud paigad nagu Hiie põld ja Hiie väli, niisamuti ka Kalme põld. 

Hiiepõlde kõrgest kõrest hiievalvur. videvikuaeg Hiiepõlde juures. Hiiepõlde tagust metsast ala nimetatakse vanade kaartide järgi Hiieväljaks, metsa ees olevat lagedat ala aga Hiiepõlluks. kunagi laius nende mõlema ala peal üks suur Hiieväli

vaade Kaskemäe keskkohast selle lõunaserva suunas. lagedat Kaskemäge on igast servast piiramas metsamassiivid. huviväärne on ka see väike ebamaine pilveke lagendiku lõpus sealse metsa kohal

sügisilu Sõerumaa soos

rännaku algushetked. Hindu (Endu) talu juures olev kuradi küünejälgedega kivi Hindukivi (Indukivi, Endukivi) ehk Kukelaulukivi. selle kivi viskas Vanapagan laulva kuke pihta. kivi kohta talletatud pärimuse allpool ära toodud tervikuna: "kivi Endu talu maal on Vanapagana visatud. kukk laulnud. Vanapagan olnud Linnamäe mäel (Martna, Ehmja k.), vihastanud, võtnud kivi ja visanud kukele. kivi läinud mööda. kukk laulab veel praegugi. kivil on praegu veel Vanapagana või kuradi küünejäljed sees."
EKRK I 16, 336/7 (1) < Haapsalu raj., Kirna k/n. [Martna khk., Ehmja k.] – A. Rõõm < August Uuslaur 65 a. (1958)

eelmise kuva jätk. sambla alt paljastumas kivi muster

eelmise kuva jätk. punased jooned kivi peal

eelmise kuva jätk. kivi peal oleva sambla seest paljastumas v-täht. kes teab, võib olla on see v-täht siin kinnituseks sellele, et see kivi on Vanapaganaga seotud. ülaltoodud pärimuse järgi pidavat ju ta küünejäljedki selles kivis sees olema

mustrid kivi peal. Ehmja Kuradimägi

Ehmja ringvalli põhjaserva äärne. paika ümbritseva valli ääres olid ka sellised eraldi kinnised kividest laotud sektsioonid. teada on pärimuste järgi, et Kalevi naine (kalevineitsi) kandnud siia oma põlles kord kive kokku, Vanapagan aga kasutanud juhust ja üritanud siin Kalevi naise selja tagant oma linna ehitada. linna ehitamise õnnestumiseks oli aga vaja see valmis saada enne kuke kiremist. paraku jäi Vanapagan asjadega veidi uimerdama ja kukk jõudis natuke enne linna valmissaamist kireda. mispeale Vanapagan siis vihahoos asus linna maha lõhkuma, pildus suurema osa kividest laiali.
Ehmja ringvall-linnus (Kuradimägi) asub Linnamäe talu maal, Ehmja külakeskusest põhja poole mineva põlluvahetee veeres keset kõrgemat põlluseljakut. suured kivid moodustavad madala ringvalli põhja. ringvalliga piiratud ala läbimõõt on 32 x 43 m, ringvalli laius on üle 3 m. arheoloog Mati Mandeli poolt 1982. a. rajatud 2 m laiune ja 10 m pikkune proovikaevand andis vaid mõned savinõukillud, sealhulgas ka ühe joonornamendiga kaunistatud tüki I aastatuhande teisest poolest. linnuseaseme ümber oleval põllul on märgata nõrka asulakihti, kust on korjatud mõned savinõukillud ja tulekivitükk. üks savinõukild meenutab 1.-2. sajandil Lääne-Eestis levinud keraamikat. arvatavasti sellel ajal on tekkinud siia ka ringvall linnus. Kuradimäest u 1 km loode pool paikneb kalmistu, kuhu on maetud 6-7. ja 10.-12. sajandil. allikas: Vello Lõugas, Jüri Selirand "Arheoloogiga Eestimaa teedel" (1989).

Ehmja Kuradimägi. mustrivöö katke valli peal oleval kivil

kaks kivihiiglast Kuradimäe edelaservas

eelmise kuva jätk. sama püstine kivi ja tema kortsumustrid uduvinesse mässituna

eelmise kuva jätk. madalam lapik kivi lähemalt vaadatuna

eelmise kuva jätk. madalam lapik kivi veel lähemalt vaadatuna. nagu näha asub kivi keskel ka väike lohk, millesse on kogunenud vihmavett

eelmise kuva jätk. veidi maad eelmistest kividest eemal oli üks kvartskristallidega kivi. kuva selle kivi pealispinnalt

Hiiepõld ja selle servas olevad metskitsed

Kaskemäe keskel türnpuusalus olevas kivihunnikus asuv triibukivi

eelmise kuva jätk. türnpuusalu türnpuude küljes rippuvad marjakobarad

eelmise kuva jätk. samas salus oli veel teisigi huvitavaid kive. seesinase kivi pealt vaatab vastu üks laia hõlmaga sarviline olend 

vana kirvepea - pärandkultuuri leid Kaskemäe vana talukoha varemetes

eelmise kuva jätk. talukoha üks õunapuudest on kõverdunud (või kõveraks murdunud) ja nagu mingi omamoodi värava moodustanud

eelmise kuva jätk. vana korsten on seismas veel püsti

eelmise kuva jätk. sealsamas talukoha juures oli ka üks rähnide poolt ära toksitud puu

eelmise kuva jätk. talukoha varemete juures asuva vana põlispuu tüve pealt joonistus välja selline voldiline mustrivöö

eelmise kuva jätk. see paik üldisemalt Kaskemäe talukoha juures näis olevat üsnagi liigirikas kõiksugu puuseenekeste poolest

põlispuud Kaskemäe talukoha juures olevas metsas

eelmise kuva jätk. vana saarepuu Kaskemäe talukoha juures olevas metsas

eelmise kuva jätk. veel suursuguseid põlispuid Kaskemäe talukoha juurest

talukohast umbes poolsada sammu lääne pool kasvas väike musta papli (populus nigra) salu, kus kasvas nii umbes kümmekond samanimelist puuhiiglast. puuhiiglaste hinnanguline vanus võis küündida kuni 100 aastani. oma olemuselt oli selle paiga näol tegemist üsnagi loodusliku kohaga - mingi vana park see ei olnud kindlasti. Eestis sellise haruldase puuga põlismetsi ei ole just palju - paar tükki teab siinkirjutaja Saaremaalt Pahavalla kandist ja ühte veel siitsamast Ehmja küla juurest (külakeskusest u 1 km jagu loodes olevas Hiievälja nimelises metsas - kuid teadmatusest või millestki muust on paraku paljud Hiievälja paplid viimaste hoogustunud raiete käigus maha raiutud). 

eelmise kuva jätk. vana kahe haruga must pappel (populus nigra)

eelmise kuva jätk. koorejooks vana musta papli (populus nigra) peal

eelmise kuva jätk. veel hiiglaslikke musti papleid. seesinane püüdmas pilku oma pikkade maa peal roomavate juurtega

suur kaheharuline must pappel ja selle vahelt välja vaatamas kellegi tegelase nägu. järgmise kuva peal on sellest näost veidi detailsem pilt

eelmise kuva jätk. müütilise mehikese nägu (silmad, lai nina ja must habe) välja vaatamas kaheharulise musta papli vahelt. mehikese peast vasakusse ülesse (nn kella 11 suunas) välja jooksvad jooned ajendavad oletama, et ta oleks justnagu vasakult ülevalt suurema hooga just äsja sinna puuharude vahele langenud või kuskilt sealtpool tulnud 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lömistemäe rännak:
Osalejad: Päevapaiste, Pruusipiiga, Vahtralemb, Purdelemb, Soolemb
Distants: 8 km
Asukoht: Ehmja Kuradimägi, Lömistemägi, Ehmja küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa