pühapäev, 30. oktoober 2011

Kaskevõhma-Metsamäe rännak 29.10.2011


                                                                 
Undikambre mäe kolm iidset haavapuud - Ehte (all vasakul), Lehte (üleval) ja Kahtelehte (all paremal). soosaarel tehtud u.4-5 aasta tagusest lageraiest on vaid need kolm haavapuud (soosaare põhjaosas) ja kuskil neist natuke maad eemal ka üksik mänd (lõunaosas) kellegi pieteeditundelise metsaraiuja poolt alles jäetud. ma ei kujuta ette, mida oleks see soosaar ilma nende puudeta, ilmselt tühi ja ilmetu koht vist. tundub, et neil on ülimalt oluline roll siinse maastiku ilmestamisel. lageraiena peaaegu puhtaks tehtud kohal suudavad nad selle olematu ilu ikkagi niivõrd võimsalt ja simajalt esile tuua. uskumatu! au, kiitus ja sügav lugupidamine Undikambre mäe vägevatele puudele. ja kui kuskil siin soosaarel ka miski hundikamber kunagi asus siis võis see olla just siin nende haavapuude all. olen kindel, et ka hundid vajavad vägevate puude lähedust ja tunnetavad-tajuvad seda vaata et pareminigi kui inimesed. seda enam, et neist õhkub nagu mingit ürgset hingust ja salapära. isiklikult oli väga eriline tunne seal all seista ja nende latvade poole pilke heita... mingis mõttes nagu üsna aukartustäratav - tunned ennast nende vägevate poolt ümbritsetuna kuidagi hästi väikese ja abituna. teisalt jälle väga võimas selles mõttes, et tekib tahtmine võimsa ürgloodusega sulanduda, et nende puude iidsust ja ürgsust kogu ulatuses endasse ahmida... ja pole välistatud, et sama tunne võis tekkida ka metsaraiujal, kes siin kunagi raiet tegi... ning sel hetkel oma sae või kirve sinnasamase rohesambla peale maha lasi langeda, olles võlutud kolme suure hiiglase jõust, vägijoontest ja särast.

 Rauapuu endises talukohas võis majavaremete juures lebamas näha ka vanaaegset ahjuluuki koos riiviga

salapärane valgelaiguliste lehtedega taimeke Väike-Mäevõhmast kaguosas olevas lodumetsas

Kaskevõhma lageraiestatud rahandik (=kännustik). kurb oli kunagist leghendaarse minevikuga pelgupaigaks-soolinnuseks peetavat soosaart nii mannetuna näha. heameel oli siiski selle üle, et Kaskevõhma noored kased olid juba pead tõstmas. siiralt loodan, et nende iga on nende eellastest kauem ja nad surevad ikkagi loomulikku surma, mitte inimkäte surmahoopide all. ja mine tea, ehk suudavad nad juba hea poolesaja aasta pärast siia praegusest natukenegi rohkem muinasaja hõngu tagasi tuua. loodame!

hilisõhtune vaade Põristaja mäelt Lagisoo poole. Käesolev päev on urmakarvaste leekidena õhtusse veeremas

Väike-Mäevõhma põhjaosa ja tema lagedaks pügatud rahandik. vaid mõni üksik õhkõrn pedajas oli lageraiestajate poolt sinna kasvama jäetud. tugevama tormiga on ka neil ilmselt suur oht siit soosaarelt kasvavate puude nimekirjast kaduda. aga sügaval südames siiski loodan, et nad on visamad, kui pealtnäha paistab ja peavad vastu ka karmimatelegi katsumustele. peavad pidama, sest mis oleks see koht ilma nendeta.

pilkupüüdvad lodjapuu marjad Väike-Mäevõhma rahandikul


Koplimetsa nurm. siit saigi Kaskevõhma rännak oma alguse

Suur-Mäevõhma idapoolne osa oli veel metsane. siin kasvas oma parimates aastates elujõuline kuusemets. samal ajal lõviosa kunagisest soosaarest oli läinud lageraie alla

kuldsetest päikesekiirtest kantud varaõhtune vaade Pala nurme lõunaosast külakeskuse suunas, mis jääb eesoleva mäe taha

üksik metsatukk Kaskevõhma soosaare kesk-loodeosas (n.ö.soosaare lõunakünka põhjaserva veeres), esiplaanil üksik ärakuivanud iidne kask

Rauapuu talukoha varemed. punased tellised viitavad ilmselt kunagisele ahjukoldele

Sarvekaske mäe sarvi meenutavad kuivanud kasepuud

Vaade legendaarse Undikambre mäe põhjanurga poole, esiplaanil kolm iidset haavapuud - Ehte, Lehte ja Kahtelehte. tagaplaanil kasvavad kõred tähistavad aga juba mineraalmaast soosaare piiriosa soostunud lodumetsaga

tundmatu rohelusest pakatav taim ühel Rauapuu mägede lõunakünkal, mis asus vahetult enne Väljaotsa lagendikule jõudmist

pilkupüüdvad haavad ka lähivaates. Undikambre mäe esimene hiidhaabadest - Ehte

Undikambre mäe teine hiidhaabadest - Kahtelehte

Undikambre mäe kolmas hiidhaabadest - Lehte

vaade Põristaja mäele (parempoolne) videviku hetkel

sammaldunud lehmakolju Väike-Põlliaru saare (vanadel kaartidel ka kui Weike Pillirohu saar, Weike Polliarro) ja Väike-Väivõhma (vanadel kaartidel ka kui Weike Woi Wochma) vahel

südamekujuline puuseen Väike-Väivõhma (või Väike-Võivõhma) soosaarel

lageraiestajate poolt kasvama jäetud neli üksikut mändi Suur-Mäevõhmas oosaare kesk-lääneosas. keset kõike seda mannetut lageraiet mõjuvad need neli  justkui lootusekiirtena. nemad ongi siinse looduse tulevikulootused

Kopilmetsa nurme ja Väljaotsa lagendiku vaheline metsasiht. esiplaanil Taga-Rauapuu mäed (need, mis jäid Rauapuu talukohast Koplimetsa nurme juurest tulles tahapoole). need mäed olid siin Põhja-ja Kesk-Eesti mõistes üsna mägised ja pilkupüüdvad ja kui lageraiestatud ümbrus välja jätta siis võib vaid aimata, kui palju oleks neil loodusliku koha pealt ümbruskonnale juurde anda, et selle esteetilist ilu täisulikkusele lähemale tuua

vaade Suur-Mäevõhma kirdenurgast (ainuke koht sellenimelisel soosaarel, mis oli veel metsaga kaetud) selle ülejäänud osale, mis kõik viimseni peale üksiku õhkõrna männi oli mõne aasta eest lageraie roaks langenud

abstraktsed joonistused kuivanud puul. Sarvekaske mägi

Undikambre mägi. vaade sellele lõunast. siitpoolt ilustab seda soosaart üksik keskealine mänd

üks väga huvitav taim Rauapuu mägede lõunakünkal... sellisel kujul, nelja pika odavarrega, oli see taim minu jaoks tundmatu. võimalik, et millalgi suvekuul oleksin selle ehk isegi õie järgi ära tundnud (juhul, kui ta kuulub tavaliste taimede sekka)... aga need neli odavart tekitavad küll äratundmises väga palju segadust ja hämmingut. milleks sellele taimele neli nii pikka vart on vaja ja pealegi veel sügise teisel poolel?

vanad majapalgi jäänused Rauapuu talukohas

vaade Kaskevõhma kagu-lõunanurga poole loodest. kõikjal on noor kaserihvik, vaid üksik mänd kuskil soosaare kagunurgas on veidi ilmestamas ümbruskonna lageraiest pea ilmetuks muutunud maastikku

Rauapuu majapalgid teise nurga alt vaadatuna

ebaloomuliku kujuga kõiv Juska mäe (vanadel kaartidel ka kui Poellene saar) põhjaosas. Juska mägi oli Kaskevõhma piirkonna üks kõige puutumatumaid soosaari. vanad haavad ja kased olid siinsel sookünkal üsna tavalised  vastutulijad. selle soosaare vanem nimetus Poellene saar viitab kas tähendusele "põlenud saar" või "põllune saar". vahest "põlenud saar" tundub nagu natuke loogilisem. või kui teisti öelda siis "põllune saar" tundub nagu natuke vähem sobivam sellele paigale

maaliline vaade kolmele Undikambre haavale - Ehtele, Lehtele ja Kahtelehtele. andku mulle head blogilugejad siinkohal andeks mu nahaalsuse omavoliliselt puudele nimesid panna. teisalt jälle, need puud väärivad seda, et neil oleks mingi nimi, nad lihtsalt on midagi enamat, kui lihtsad tavalised puud, ja nende nimedega tahangi nende tähtsust ja selle soosaare omapära kuidagi esile tõsta. jah, nad on liiga "suured" selleks, et seista seal nimetuina

metsaalune Väike-Väivõhma (vanemate andmete järgi ka Weike Woi Wochma ehk Väike-Võivõhma) soosaarel

Koplimetsa nurm. siit saigi alguse Kaskevõhma rännak

samblakihiga kaetud kivikuhjatis Väike-Mäevõhmal. ilmselt märk muinasaegsetest põldudest

Rauapuu talukoha ahjuluuk eemalt vaadatuna

lodumets Väike-Põlliaru saare ja Väike-Väivõhma vahel

vaade Taga-Mäevõhmale üle Väljaotsa nurmede

Suur-Mäevõhma soosaare kagu-idaosa. üksik lageraiest puutumata jäetud mänd on tuulte poolt tõugatuna-tõmmatuna langetanud lõpuks oma tikkõhukese varre abipaluvalt ida suunas

lageraiest puutumata jäänud sõnajalarohke Väike-Mäevõhma lõunaosa. taamal kaugustes on paistmas lageraiestatud põhjaosa

Pirita jõgi Väike-Mäevõhma juures

Taga-Rauapuu mägede üks erilisemaid puid. kui ehk aeg annab siis tulevikuks kasvab sellest pilkupüüdev kolmeharuline pedajas

päevaküllane metsamaastik Väike-Mäevõhmast kirde suunas

Kaskevõhma-Metsamäe rännak:
Osalejad: Hedi, Soolemb, Kirjalemb (Juhan)
Distantsi pikkus: 14,5 km, sellest Kaskevõhma rännak 10,6 km. Kirjalembese osalus piirdus vaid Kaskevõhma rännakuga - 10,6 km.
Asukoht: Kaskevõhma rännak: Kukepala küla ja Saarnakõrve küla vaheline ala; Metsamäe rännak: Pala küla; mõlemad - Kõue vald, Harjumaa

neljapäev, 27. oktoober 2011

Igavere rännak 26.10.2011

sügisele kollakasvalgeid värvitoone lisavad kanapersed (tripleurospermum inodorum) Vanamaidu nurme peal

vaade Päävaaluse mäele kagust, vahetult enne rännaku algust. sealsete kuldsete tammede sügissära võib vist igamöödamineja paigale naelutada. see on just see koht, kus sa lihtsalt pead sellele veel ja veelkord pilgu heitma, enne kui saad täielikust heaolutundest nakatununa rahuliku südamega edasi minna. üks tõeliselt huvitav tammedega kaetud mägi, kus kunagi käinud olen. väga võimalik, et siin võis kunagi ka Hiiekoht olla.

neli lähestikku seisvat kuivanud nõglapuud Seakambre mäe lääne-loodeosas

Seakambre mäel lebava arhailise ämbri arhailine sangajooks

läikiva kilpsambliku (peltigera horizontalis) hallihabemega vanamehed kükitamas Seakambre mäe idaservas asuval kivil

müstiline Päävaalune mägi videvikulises udusinas

Seakambre mäe ürgmets, kus põhilised puud olid kuused, tammed, kased ja sarapuud

kuldkollased tundmatud taimed Vanamaidu nurmel

sügisvärvides Keskaru nurm

Tuhamägede tammed. siitkaudu kulges tee Seakambre mäele

ei saa täpselt aru, aga tundub vist et tegemist on noore tammevõsuga. Seakambre mägi

kuldse õiejooksuga põld-haraklatv (erysimum cheiranthoides) Vanamaidu nurmelt. kuskil tipus on end liigutamas ka keegi võrgusepp väike ämblik

läikiva kilpsambliku (peltigera horizontalis) hallihabemega vanameeste koonusekujulised halli-urmakarvased kübarad

videvik Päävaaluse mäe lähistel. mäe ümbrusesse tekkinud udu oleks seal nagu kaussi voolanud piimjas ollus...moodustades nagu mingi piimja udujärve

Seakambre mäe ämbri juures asuv kivi, millel oli imelik põhja-lõunasuunaline vagu sees

Seakambre mägi. inimeste poolt maha jäetud ämber soosaare loodeosas. vaade sellele veidi eemalt, teise nurga alt

ühele kanapersele (tripleurospermum inodorum) kahtlases pea-allapoole-asendis (ilmselt mingis hilissügiseses pooluimas) külge klammerdunud kohalik kihulane

kivil lebava pähkli ja läikiva kilpsambliku lugu. viimane on asetanud oma kirsipunaseks värvitud teravküüned sinna kukkunud pähklile, andmaks sellega justkui mõista, et ka tal on oma õigus pähkli varale. Seakambre mägi

videvikuootel aasristiku (trifolium pratense) vihmapiiskades leht. Vanamaidu nurm

müstilisus ja salapära läbisegi looduse iluga. Päävaalune nurm

üks paljudest sigade liikmisradadest Seakambre mäel

vaade udusesse videvikuloori rõivastunud Päävaaluse mäele mõni hetk enne äraminekut

tundmatu seenepere Seakambre mäe kaguosas

Seakambre mäe ämber ja selles peotäis kolletanud tammelehti

kuuskede rivid (mitmes reas) Seakambre mäe põhjaosas

oks, kinnituskoht ja puu ise. metsaalune Tuhamägede idaosas

Võllasmäe rännak:
Osaleja: Soolemb
Distantsi pikkus: 5,3 km
Asukoht: Igavere küla, Raasiku vald, Harjumaa