pühapäev, 25. august 2019

Udrikusilla rännak 24.08.2019

müütiline hirv Mõisa-Suursaarest umbes paarsada sammu edelas ja Hirvesaarest umbes poolsada sammu kirdes. selle rännaku kõige meeldejäävam koht ja kõigi rännuliste vaieldamatu suur lemmik.
see oli rännak Udrikute ja Maretite maale, rännak kaleviste radadele. paikkond on siin võimas. kui kalevid-kalevipojad kunagi kuskil Põhja-Eestis aktiivselt toimetasid, siis tegid nad seda suurima tõenäosusega ka siinse Mägiküla juures ja lähimas ümbruses. paikkond lihtsalt on nii suursugune ja ka väga paljude muinasajale (kalevite ajastule) viitavate märkidega. kõike seda kinnitaksid ka paljud siinsed kohanimed - juba ainuüksi Udriku nimi räägiks meile kalevite ajastust, oli ju see Kalevipoja rööpnimi regilauludes (Udres-Kudres, Udrik). Udriku nimesid on siinkandis igatahes laialipillutatuna väga palju, olgu mainitud Udriku järved (Udriku Suurjärv ja Udriku Väikejärv), niisamuti Udriku raba, Udriku mets, lisaks asunud kunagi Mägikülas ka Udriku nimeline talukoht, Udriku nime kandis ka Mägikülast lääne pool olev koht (Udrikusilla). on huviväärne, et 1789. aasta kaart näitab Mägiküla nimeks Udriku (Uddrik)... hmm võib olla seal siis sellepärast nii palju Udriku nimelisi toponüüme. vahest olnudki see siis mingite udrikute ( = kalevite) küla. on huvitav et sellest külast kagu poole (ca 5-6 km) asub Udriku küla ja selle juures asunud muiste ka Udriku nimeline mõis (Uddrich). udriku-nimeliste toponüümide esinemissagedus on siin igatahes Eesti kõrgeim. rännakut ilmestasid Maretasaare pärnad, Mägiküla kivikuhjatised, Pala oja ületamine - purde ehitamine, Amazonase vihmametsa põlengu hüvanguks tehtud vihmaring ja sellest kantud puremine sääskede poolt, lustimine Lustisaarel ja sealne meestetool, Lustisaare äärne muinasmees, müütiline hirv, kes pea kõik rännulised oma selja peale ära majutas, Hirvesaare naistetool, niisamuti salapärane nõel, kes rännulist Tulepiigat nõelas, Kuusirbisaare tihedast ja kõrgest sõnajalapadrikust läbi astumine jpm. siinkohal meenus ka rännulise Purdelembese unekatkend Mägikülas ööbimisest samal ööl peale rännakut: unenäost oli meelde jäänud lühike jupp, kus Soolemb oli valmis saanud suure keraamilise poti täie suppi. pott polnud mitte laual, vaid rohelisel maapinnal. miks ja kellele, seda ei täpsustatud. vahest peakski kogu seda rännakut võrdlema miski supi keetmisega?

veel üks müütiline tegelane sellest rännakust. saladuslik muinasmees Lustisaarest umbes poolsada sammu lääne pool olevas lodumetsas. nii umbes inimesekõrgune mees vaatab paremale ülesse ja tema suus on mingi pulk (pulgad)

Udrikusilla rännaku jaoks tehtud päikese sümbolitega leib ehk päikeseleib 

pärnasalu. vana talukoht. kunagise Mägiküla lääne-edelaserv

pihlakakobar Mägiküla nurme peal

üksikute kuuskede ja kaskede-pihlakatega ilmestatud Mägiküla maastik. arvatavasti kunagised karjamaad

Mägiküla üks kahest püramiidjast kivikuhjatisest. maapealne osa oli pigem ruudukujuline, ülemine osa aga ümarjas, peaaegu ümar

sõnajalgade vahel olev kivikuhjatis Mägiküla edelaservas

suur kivikuhjatis Sõeaugusaare põhjaservas oleva metsa vahel

vana suure pahaga kõiv Maretasaarest umbes paarsada sammu loodes olevas nurme äärses metsas

eelmise kuva jätk. vahva rännukoer Müta suure kõivu all

veel salapärased kivikuhjatisi. kivikuhjatise alumine osa on siingi pigem nelikandiline (ruudukujuline)

Mägiküla maastikud. vaade Mägiküla lõunaservast selle keskkoha nurmede (kunagiste põldude-karjamaade) suunas

veel metsa vahel olevadi suuri ja salapäraseid kivikuhjatisi. seesinane asumas Mägikülast lõunas ja Maretasaarest põhja-kirde pool asuvas metsas

suvesoojad vaated Mägiküla mägisele maastikule

künklik maastik jätkus ka metsa vahel. Maretasaarest sadakond sammu kirde pool olev mets

jänesvaabik (ganoderma applanatum). Maretasaare kirdeserva äärne

 
umbes paarisaja aastased võimsad pärnad-kolmikud Maretasaare kirdeosas, n.ö. Maretasaare kirdepoolsed väravad

eelmise kuva jätk. vaade vägevatele pärnapuudele altpool

osjala ehk osjadega kaetud metsaalune Maretasaare kirdenurgas

metsa alustaimestik. Maretasaare idaosa

üks huvitav asi on selle kooreseppade poolt jäädvustatud kirjaga. pildistasin Maretasaarel ühte kooreüraskite mustrikirja ja kodus seda vaadates täheldasin selles suurt sarnasust Kalevi-nimega... igatahes esimene ja viimane täht on äratuntavalt K ja V... keskel on uduselt hoomatavad ka miskid täishäälikud ja võib olla isegi kirja keskel alumises osas ka väiksem L-täht. aga viimane on siiski rohkem minu fantaasiast kantud. isegi juhul, kui sealt keskelt ei loe välja a-, l- ja e-tähte, on see siiski tugevalt kalevite suunas kaldu. esiteks) me ei tea, kuidas häälikuliselt täpselt kalevi nimi 1000-2000 aastat tagasi kõlas... kas Kelev, Kilev Kelv, Kalv, võib olla ka veel mingit muud moodi, ja on ka selge, et heal nimel võis piirkonniti ka erinevaid variatsioone olla. teiseks) sellisel kujul mõjuvad need mitteäratuntavad keskmised tähed kui mingid saladuslikud ruunitähed seal vahel või siis mingis arhailises stiilis ladina tähed, kuidas seda nüüd võtta. aga on huvitav, et kalevitele pühendatud rännakus, kus siis sai nendest ka palju räägitud, tuli ühel hetkel siis ka selline ligilähedane kalevi-nimega (K- - - V) kirjake kooreseppade poolt. Maretasaare idaosa

eelmise kuva jätk. sama puu ja samad kirjad oma loomulikes värvides

A kui algus. algusele viitav puudemurd Maretasaare idaosas

mäe kallak. Maretasaare idaserv

väike sõnajalgadesse kasvanud valgusküllane kurruk Maretasaare idaservas

värvid ja triibud, täpid ja kriimud. mitteplaneeritud pilt ehk fotokaamera juhuslik valik. Maretasaare idaserv

kännupess (fomitopsis pinicola) oma ilus ja võlus, nagu osake suurest värvilisest vikerkaarest. Maretasaare ida-kaagunurk

naisteniinepuu (daphne mezereum) on minemas uuele ringile. Maretasaare kagunurk

puu oksa koht kui väike päike. Maretasaar

kõvera tüvega kuusk. Maretasaare kagunurk 

väike kivipuravik (boletus edulis). Maretasaare lõuna-kagunurk

Maretasaare lõunanurka ilmestasid samuti vanad pärnahiiglased. pärnadest tagapool rännuline Tulepiiga kohapaika uudistamas

suureõiene kellukas ehk kurekatel (campanula persicifolia). Maretasaare lõuna-kaguserv

naised niinepuude rüpes - kolm naist ühel joonel ja kõikidel pilgud ühes suunas või peaaegu et ühes suunas. Maretasaare lõuna-kaguserv

rubriigist sarnased näoilmed: nagu kaks õde (Päevapaiste vasakul ja Kaevupiiga paremal), mõlemal parajasti ees ka ühtemoodi päikesenaeratused. Maretasaare lõuna-kaguserv

kolme puu murdumise koht ehk siis koht, kus 3 kõrvuti kasvavat puud olid üheaegselt (või enam-vähem üheaegselt) heitnud pikali ning igaüks eri suunda ja nende keskele jäi selline kummaline auk, mida kosmilises plaanis võiks nimetada justnagu ka mingiks sõlmeks või sõlmpunktiks. Maretasaare lõuna-kaguserv

eelmise kuva jätk. samal ajal rännulised hoidmas naelutatuna oma pilke eespool mainitud puude murdumise kohalmüütiline hirv, kes pea kõik vaprad rännulised oma selja peale ära majutas (või ära mahutas, kuidas soovite). mul oli kohati selline tunne, et me liikusimegi sel rännakul otsekui mingi suure müütilise hirve turja või selja peal. ühtlasi olime sedasi ka hoitud ning muu maailma kära ja mürtsu eest kaitstud, avatud sisemisele kasvamisele ja taipamistele-märkamistele. ehk teisiti öelduna - liikusime aegruumis edasi n.ö. sellises ajatus müütilises hirvelaevas, hirvepaadis.


x

Udrikusilla rännak:
Osalejad: Lindatee piiga, Pruusipiiga, Päevapaiste, Kaevupiiga, Tulepiiga, Eve, Purdelemb, Jõhvikalemb, Soolemb, rännukoer Müta
Distants: 10 km
Asukoht: Udrikusilla, Mägiküla, Pala oja, Kuusalu Keskpolügoon, Kuusalu vald, Harjumaa