reede, 28. veebruar 2014

Kersalu rännak 22.02.2014

kivistunud miljonite aastate vanused veeorganismide jäänused ühel Kersalu kaldaäärsel kivil, Valli joastiku lähistelt. meenutab väga nagu mingit silmalaugu, mis on on hetkel kinni ehk unele suikunud

Leetse pangaalune loodusliku paemurru juures. saatus on neid suuri paelahmakaid emamaa küljest murdnud ja siia rannikule pildunud nii kuis ise tahtnud. pangaalune kõigis oma ürgsuses

vaade Leetse pangapealse, ehk  n.ö. emamaa küljest ära murdunud paelahmaka pealt alla. kaugustes kalda ääres seismas imetillukeseks kahanenud Rännulemb. Leetse paemurru kallas

esimesed sel aastal nähtud seened. täpsutades, esimesed sel aastal peale lume äraminekut nähtud maapealsed seened. Leetse pangapealne Pärna endise talukoha juures

siinkandis palju väekadi saarnaid ehk saarepuid (fraxinus excelsior). puude koha pelat võiksi olla siinkandis peamiseks märksõnaks just saared, tõsu jah, oli ka palju hall leppasid, aga viimased moodustasid rohkem sellise keskpärase tausta väärikatele saarepuudele. Leetse paekalda alune (saarepuu kasvas paekalda all, puu jäädvustaja siia blogisse asus aga veidi kõrgemal, peakalda peal) Pärna endise talukoha juures

liivakiviteradega kaunistad teokarp Vanaaseme (Kersalu) joastiku lähistelt

vaade Vanaaseme joastikule altpool, s.o. siis merekalda veerest. oli teine veel peaaegu tervenisti jääs, vaid mõnedes jää sees paljastuvates aukudes võis näha elu ja veevoolu kulgemist

porgandikarva silmaga kivi Kersalu kalda ääres Valli joastiku lähistel

Leetse looduslik paemurd lõuna-kagu poolt vaadatuna. nõnda ülemiselt tasandilt oleva emamaa küljest nad siia kunagi lähiminevikus kukkusid ja nõdna nad siin ka on tänase päevani, tuulte ja tormide, päikese ja kuu, vihmade ja lumelörtsi poolt kujundada ja siluda

x

x

harilikud kukeharjad (sedum acre) on oma päid tõstmas ja uut elukäiku alustamas. Põllküla ja Valli joastiku vaheline kaldaäärne

x

x

x

Põllküla (Raja) joastik. see oligi kõigist kolmest (Vanaaseme, Valli ja Põllküla) sealsest joastikust kõige avatuma loomuga. vesi voolas nii et pritsmed taga

jäine liuväli Kersalu kadlaäärsel

x

x

kuldaväärt vaated Leetse paemurrust murdunud hiidpaelahmakalt Kersalu kaldaäärse suunas

x

x

x

vaade Valli joastiku äärest merele ja siinse kalda lähedal asuvale hiidrahnule, Valli rändrahnule

veel üks väge täis hetk Leetse pangaaluste saarte juures. sealsed erkrohelise samblaga kaetud saarnad mõjusid üsnagi ebamaiselt

x

x

x

x

Rännulemb on Leetse paemurru juures suure paelahmaka otsa roninud

Loojatari poolt tekitatud joonistused kivil. rannaäärne Valli joastiku lähedal

x

x

x

võimsad hiidaared (fraxinus excelsior) Leetse paekalda aluses metsas. vaade neile paekalda pealselt. endise Pärna talukoha juures olev pankrannik

x

abstraktsed loodusjoonistused kivil. esteetiline ilu Kersalu-Leetse moodi. altpoolt tahaks nagu kammelja või lesta moodi kala, kellest kivil näha vaid tema ülaosa koos silma ja suuga, kes vaatamas kivi alumises osas profiilis ülespoole, st kõrgustesse, sihverase poole, edastada neile mingi üliolulise sõnumi. tema vahele jäävad aga teda ülimast ehk taevasest maailmast eraldavad teiste sageduste värisevad-võnkuvad võnkejooned (nagu näha ka pildil). võib olla kajastub selle kammelja-lesta näol sel kivil siinse looduse appikarje taevaste jõudude poole, päästmaks neid nimkonna poolt tekitatud reostuse ja huku eest. Kõrgema pankranniku alune kaldaäärne

x

x

vaade Leetse loodslikule paemurrule teiselt tasandilt (ülevalt, paepealselt ehk maa pealt)

Sütelemb osaval sammul Kersalu mereäärsel jääväljal edasi kulgemas. just nõnda ühelt jäätükilt teisele astudes, eelnevalt korralikult iga oma järgnevat sammu ja astmist läbi mõeldes ja osavalt tasakaalu hoides, oligi võmalik ja samas ka üsna ohutu sellisel tasapinnal edasi liikuda

x

Leetsenuka üks kolmest hiidsaarnast. seesinasel saarepuul võis vanust olla ligi 250 aastat. nende puude juures sai oldud, mõtteid kogutud ja oma mõtteid korrastatud ja seejärel reipal sammul edasi liigutud

x

Rännulemb Leetse paemurru hiiglasliku paelahmaka pealt maha ronimas

x

x

x

x

x

x

x

hunnitud vaated endise Kõrgema talukoha maadel asuvalt pangapealselt loode suunas, nn Leetse neeme suunas (taamal väljaulatuv teravik). kõrgused lisasid siia sekka tohutul hulgal maailmaäärel tajumise tunnetust

hingav, elav ja rõõmust kihisev Vanaaseme joastik oma veevooluga. see oli üks väheseid auke jääkihis, mis tol hetkel veel kattis Kersalu juga. aga jah, oli põnev jälgida, kuidas väliselt rahuliku jäätunud kihi all emotsioonid möllasid

Kersalu äärne mererannik. rändajatel on tegemist et jäiselt libedal kaldaäärsel tasakaalu hoida ja õiget rada leida. hetkeline koosolek Jahilembese osavõtul, kuval paremalt teine, üritab leida kuldset keskteed edasise mineku osas

vanad lepapuud Kersalu paepealsel Põllküla (Raja) joastiku juures

x

Kersalu rännak:
Osaleja: Regina, Sven, Laanejuus, Sütelemb, Rännulemb, Soolemb
Distantsi pikkus: 9 km
Asukoht: Leetse pankrannik, Kersalu küla, Paldiski linna haldusala, Harjumaa