teisipäev, 28. veebruar 2017

Vibujärve rännak 26.02.2017

ahvileivapuu ilmeline pedajas Kodru raba kesk-kirdeosas

Väravasaare väravad. soosaare põhja-loodenurk

sinakashalli-roostekarvane mustrijooks Väravasaare väravatel

vaade Väravasaare väravate võlvkaarele altpoolt

hetked Väravasaare kuusesammaste all. vasakult paremale rännulised Katrin, Marika, Lea ja Pihlapiiga. vasema puu tagant paistmas natuke ka rännulist Tulepiigat. soosaare keskkoht

sukeldumine Kodru raba avarustesse. esiplaanil Taga-Käspresaare soosaar ehk Kaubasaartest kõige lõunapoolsem (tagumisem ehk kõige tagapoolsem)

Kesk-Käspresaar vaadatuna ida ehk Väravasaare poolt tulles. sadas parajasti peenikest pulbrilund

vaade Kesk-Käspresaare idaserva (kuval paremat kätt olev puudesalu) külje alt Taga-Käspresaarele (kuva keskel taamal)

peidetud suur D-täht kahe puu vahel. kes näeb see näeb. Kesk-Käspresaare lääneosa

suure ja jämeda hundipuu jämeduse mõõtmine Taga-Käspresaare kirdeservas. mõõtjateks rännulised Jõhvikalemb (vasakul) ja Marika (paremal)

haavapuudest sambad Taga-Käspresaare kirdeservas

noor tammekõverik Taga-Käspresaare põhjaservas

veel üks paljudest hiidhundipuudest Taga-Käspresaarel. soosaare kesk-idaosa

eelmise kuva jätk. sama hiidhundipuu altpoolt vaadatuna. ilmselt oli see ka selle soosaare suurim puu. 

jääpurikaks külmunud nõglapuu mahlanire. Taga-Käspresaare kesk-idaosa

vana kõre Taga-Käspresaare ida-kaguservas

Kodru raba avarused selle keskkohas

rännuline Tulepiiga teel üle Vibujärve raba Kongisaare suunas

osa Kongissaart  (kuva vasakus ääres) ja Alessaar (kuva keskel), vaadatuna põhja-kirde poolt tulles

õlekõrrest uruz-ruun Kongissaare kirdeväravate juures

rohelised lamava palgi pealt alla rippuvad samblatuustid. Kongissaar

uruz-ruuniks murdunud puuoks. Alessaare põhjaserv

kellegi looma jälg lumel. Alessaare loodekülje alune

hiidkõre Alessaare keskkohas. jämedust oli nagu nii ja naa... kuid pikkust oli seevastu enam kui küllaga. pikkuse osas pidi selleks, et latva näha kaela korralikult kuklasse lükkama

kooreüraskite poolt tekitatud suurt kala või isegi rohkem nagu kala luukere meenutav uuristus vanal kuivanud kõrel. Alessaare edelaosa

veel üks kõnekas kooreseppade tekitatud uuristus vanal kõrel Alessaare edelaosas

noorte ühtekasvamine - läbi sellise ühtepõimumise toimuski n.ö. nende pühalik tõusmine taevastesse kõrgustesse. noor kasepuu ja nõglapuu pakkumas sulnist vaatepilti sellest mööda astuvatele rännulistele. lodumets Alessaarest sadakond sammu edelas

looduse enda poolt tekitatud kompositsioon ümberkukkunud puu juurestikust. lodumets Alessaare ja Väike-Lõhmussaare vahel

niimoodi oli üks puu kukkunud nelja teise puhu vahele ja nende vahele kinni jäänud. eriti huviväärne on see pilt justki sümbolina või märkide jadana. esmapilgul paistab siit 4 normaalasendis uruz-ruuni ja 4 (nende esimese nelja peal) pea peale pööratud asendis uruz-ruuni. kuid olen kindel, siit võib terasemal ja pikemaajalisel vaatlusel avastada märkide ja sümbolite koha pealt palju enamatki. lodumets Alessaare ja Väike-Lõhmussaare vahel

Väike-Lõhmussaare lõunaväravad. siit kahe puu (tamm ja kuusk) vahelt toimus sellele metsakoosluse ja reljeefi poolest, kuid niisamuti ka loomastiku poolest (siin leidus palju loomade jalajälgi) huvitavale soosaarele pidulik sisenemine

rännuline Tulepiiga on parajasti sisenenud Väike-Lõhmussaare lõunaväravatest ja tervitamas kohapaiga vardijaid. tagapool ootavad järge teised rännulised

simajas tammekõverik Väike-Lõhmussaare kesk-lõunaosas

eelmise kuva jätk. sama tammekõverik lähedalt vaadatuna

kirjad vana kõre peal. kooreüraskite tipploomingut Väike-Lõhmussaare kesk-lõunaosas. kui keegi suvatseb oma pilku veidi teritada, siis ta võib ehk nende kirjade keskel näha toimetamas mingeid inimese sarnaseid olendeid

kohapaiga vardijas ... väikese ümmarguse peaga, valgesse riietununa ja seljaga vaataja poole. ilmselt on tegu naishaldjaga, kuna see mis tal seljas on meenutab rohkem nagu naiste ülariideid. Väike-Lõhmussaare keskkoht

vahva kõre koos uhke kõrealusega. Väike-Lõhmussaare keskkoht

veel üks pilkupüüdev suure kaardus oksaga kõre koos oma suurejoonelise oksajooksuga. Väike-Lõhmussaare kesk-põhjaosa

lahtise suuga puu. Väike-Lõhmussaare kesk-põhjaosa

sihvakas kõre ja selle simajas oksajooks. Väike-Lõhmussaare kesk-põhjaosa

jutuajamised Väike-Lõhmussaare keskkohas. kõik on kohal ja kuulavad rännulise Kairi sütitavat kõnet

lumine nõglapuu. tänu lumisele valgele tuleb ka puu sulnidus ilmekamalt esile

lõhmuste pesakond - viisik. oli tähenduslik leida Väike-Lõhmussaarelt sellele kunagi nime andnud puu. Väike-Lõhmussaare põhjanurk

rännuliste pilke nooliv kõverikpedajas Vibujärve raba lääneosas

hunnitud rabaavarused Vibujärve rabas. teekond Väike-Lõhmussaarelt Vibujärve poole üle videviku ootel oleva Vibujärve raba

vaade Vibujärve raba keskkohast uduuimas viibivale Alessaarele

nende kolme väikesekasvulise pedaja taga asubki Vibujärv. vaade Vibujärvele lõuna poolt tulles

vaade Kodru raba idaosale. paremat kätt paistmas Ees-Käspresaar ehk Kaubasaartest kõige ülemine (põhjapoolsem)

Järva-Madise kirik videvikuhämaruses

Vibujärve rännak:
Osalejad: Hedi, Tulepiiga, Katrin, Marika, Lea, Jõhvikalemb, Pihlapiiga, Kairi, Kõrvelemb, Merli, Soolemb
Distantsi pikkus: 8 km
Asukoht: Vibujärv, Kodru raba, Järva-Madise küla, Albu vald, Järvamaa

teisipäev, 7. veebruar 2017

Lugusaare rännak 04.02.2017

Selle kohapaiga lugu algas siis 
Kui kuuse otsas käbisida istus ritta viis, 
Kui mäger oma nina pistis välja urust 
Ja inimene oma saatust alles pilvel punus. 
Sa ise punuda küll võid ju oma saatust, 
Ent elul alati on varuks salajane vaatus, 
Ei iial teada või mil alla potsab kuuse käbi, 
Või ootamatult mäger lihtsalt astub läbi. 
Põder aga - see on alati kohal..."

rännulise Päevapaiste poolt punutud luuleread Kummituspõdrasaarel

vaade Koigi mõisa juurest Reinevere küla suunas. udune videvikuaeg on andmas oma parimat et olemasolevasse ebamaisusesse veelgi saladuslikkust ja salapära juurde tuua

kaunis pedajas Tammealuse põllu idaservas

mägrakuninga maja. Rebassaare keskkoht ehk siis ka selle soosaare kõrgem koht

kolm kaseneidist Tammealuse põllu kaguserva veeres rännuliste pilke püüdmas

kujundid, kumerused, voldid, värvid ja mustrid vana kase oksa peal kasvaval seenel. Ajamäe kaguserv

üksik suur kivi Tammealuse põllu peal, selle kirdeservas

Ajamäe kõige erilisem ja auväärsem puu - vana kask - soosaare kagunurga veeres

Rebassaare "ilmapuu" all. oli seal üks vägev nõglapuu, mis hoidis sealset taevast alla langemast. suure puu all rännulised Päevapaiste (vasakul) ja Hedi (paremal). soosaare lääne-edelaosa

veidrailmeline vana kõiv ilmestamas Rebassaare idanurka

rännaku algus. rännuline Hedi tegemas tutvust põllu peal ilutseva suure kiviga

rännulise Hedi astumised Tammealuse põllu peal

Tammealuse suur kivi eemalt kaugemalt ida poolt vaadatuna

kaseluudikud (taphrina betulina) Tuti metsas

ajahamba poolt puretud vana lehtpuu leht (tõenäoliselt vist kas pärna-või sarapuuleht). Lugusaare loodenurk

niinepuud Lugusaare loodeservas

takistuste rägastik Lugusaare loodeosas. selline palkide ristkombinatsioon meenutab väga nagu mingit kummuli keeratud dagaz-ruuni. huvitav on selle ruuni tähendus - see tähendab päeva, kasutatakse ka millegi nähtamatuks muutmisel, selle jumalusteks on Loki ja Heimdal, elementideks tuli ja õhk ning värviks punane. allikas: wikipedia

looduslik kaar ja kaarealune Lugusaare loodenurgas

kooreüraskite poolt tekitatud kujundid vanal kõrel. Lugusaare kirdeserv

eelmise kuva jätk. veel sama puu peal olevaid kooreseppade kirju ja kujundeid

eelmise kuva jätk. kusagil seal teiste kujundite vahel oli ka keegi pika ninaga (või londiga, või imilondiga) olend, kes oli istukil ja kel pikad käed-jalad

Lugusaare kõige pilkupüüdvam ja meeldejäävam puu, auväärt hoiakuga suur paljuoksaline pedajas, asukohaga soosaare kirdeservas

veel üks sulnis pilk Rebassaare "ilmapuu" peale. oli vast teine kogu rännaku kõige suurem ja vanem puu. soosaare lääne-edelanurk

Rebassaare mägraküngas vaadatuna edela poolt tulles

pärnapuud Rebassaare keskosas, mägrakünkast kirdes

lumepulbriga kaetud samblakobar. Mihklisaare äärne mets

mustakooreline hiidhaab Lugusaarest kagus

väikesed nõglapuu võsud - üks rohelist ja teine ruuget värvi. Lugusaare lõunaserva äärne

rännulise Mihkli liikumised "teisel korrusel". puumurrurohke mets Ajasaarest lõunas-edelas

veel rännulise Mihkli "teise korruse" astumisi. ümberkukkunud puud pakkusid selleks üsna häid võimalusi

suurt pikka puudevalli meenutav puudemurd Ajasaarest edelas

eelmise hooaja haavaleht suunda näitamas. Ajasaare lääne-edelaserva äärne

ülikobruliseks muutunud vana kase päikesekuldsetesse värvitoonidesse seenestunud koorepealne. Ajasaare kagunurk

päikesekuldses viibiva päikesekuldse olendi ainitine silmavaade vasakusse alla nurka. tema ümber mustvalgehallisegune maailm. vana kobrulise kase koorepealne. Ajasaare kagunurk

kujundid ja mustrid, kirjad ja nendes kirjades oleva lood, niisamuti ka ruunitähed ja

vana kobrulise kase lühikeste triibukestega (lühitriipudega) kaunistatud kooremuster. Ajasaare kagunurk

suure kaane (võib olla kogunisti suure "kirju kaane") suur ja pikk käepide. Ajasaarest läänes olev metsaalune

kolmest Tammealuse põllu kaguservas kasvavast kaseneidisest kaks kõige idapoolsemat

rännakupäeva videvik on Reineveresse saabumas koos uduemaga. uduema tuleb ees ja tema kannul udu. kaugustes vasemat kätt on läbi udu vaevu paistmas Lillemäe metsatukk

Tammealuse põllu kirdeservas olev kivi kaugelt eemalt lõuna-kagu poolt vaadatuna. talvine ilu Reinevere moodi

 Tammealuse põllu kivi veidi lähemalt lõuna-kagu poolt vaadatuna

kõrkjatest moodustunud uruz-ruunide kobar. Koigi mõisa kutsari maja äärne

Koigi mõisa kutsari maja. vaade hoone lääneotsale

mõisasulase töövahend mõisa kutsari maja loodenurgas

aken Koigi mõisa kutsari maja loodeseinas. konksus raudvarras akna taga meenutas kui mingit raudset taime, mille konksus kaarjad varrest eenduvad otsad meenutasid taime lehti

vana maadligi kasvav õunapuu Koigi mõisa pargis

simajas pärnapaar Koigi mõisakompleksi loodeservas

Koigi mõisa pärnapaar lähedalt vaadatuna

murdunud ruunipuu Koigi mõisa parkmetsas. ruunipuu sellepärast, et selle pealt joonistus välja mitmeid huvitavaid ruune. siitpoolt vaadates hakkab näiteks kohe silma Thoriga seostatav uruz-ruun, tähendus: tarvas (ürgveis), seega jõud ja visadus ning vaprus. uruz-ruuni kasutatakse ka tervendamisel. allikas: wikipedia

eelmise kuva jätk. puu murdumiskoha külje pealt joonistus aga üsnagi selgesti välja võimas wunjo-ruun, mille tähendus oleks täiuslikkus ja soovide täitumine, jumaluseks aga vanajumal Odin ise ning elemendiks maa. allikas: wikipedia

väike künkake Koigi mõisa pargi põhja-loodenurgas

sama ruunipuu veel ka kolmanda nurga alt. siin oleksid justkui wunjo- ja uruz-ruun ühte sulandunud

Koigi mõisapargi ruunipuu neljanda nurga alt vaadatuna. siit tuleb wunjo-ruun eriti hästi esile

Lugusaare rännak:
Osalejad: Hedi, Päevapaiste, Marika, Lea, Järvalemb, Mihkel, Metssiga, Jõhvikalemb, Soolemb
Distantsi pikkus: 7 km
Asukoht: Lugusaare soosaar, Reinevere küla, Koigi mõisa park, Ambla vald, Järvamaa