neljapäev, 27. veebruar 2020

Ubasalu rännak 24.02.2020

Käisin ma Käbikülassa,
hulkusin Ubasalose
hummalaida otsimaies.
Senna ma sõle unestin,
vaskeaiusse vahetin.
Sõda tousis sõlestaia,
vaeno vaskiaiustagi 
(Haljala – VK 1989: 335)

rännuline Tulepiiga Ubasalu hiiesalus oleva Hiiekiriku juures.
see oli rännak Läänemaale Lääne-Nigula valda Ubasalu küla juurde ja äärde. rännaku keskseks paigaks oli Ubasalu küla kirdeserva veeres asuva hiiesalu, kus asub ka Hiiekiriku nimeline hiiekivi. hiiesalus sai mõnda aega oldud - lauldud kalevalariimilisi laule ja hiiehaldajatele ande jagatud. rännakut ilmestasid lisaks Ubasalu hiiesalule ka Ubasalust ida poole jäävad vanad salumetsad, metsalagendikud (kurrukid), looduslikus sängis voolav väike Kõberoja nimeline ojake.
* * * * * *
Hiiekiriku kohta selline pärimuskild:
seal, kus se Ubasalus se iie kirik on - üitasse iie kirik - rahvas käisid seal Jumalad kummardamas. vat, enne olid ju kõik niuksed eba asjad; kus käisid kummardamas puude all ja igas ääres! kui selle kivi peal pidi tantsitama, siis se kivi pidi akkama mürisema - see oli enne üks püha paik.
Ann Roosel s. 1862 Lihula vald. elab saunikuna Kullamaa vallas Pähkülas Põllusmaa saunas, jutud kuulnud vanematelt ja ümbruskonnast.
* * * * * *
siinse piirkonna teised huvitavamad muistsesse aegruumi tagasi viivad kohanimed on veel Lülgu mägi, Kotiaugu allikas, Kübaramägi ja Rauaniidi talu.

suur metsalagendik Hiiekirikust ida-kagus. metsalagendikku olid ilustamas üksikud selle keskel kasvavad põlispuud. tulles tagasi selle postituse alguses Ubasalu kui märksõna kohta regilauludes ja folklooris ringleva teispoolsusega seotud tähenduse juurde, siis just selle paiga peal, Hiiekirikust nii umbes 0,6 versta ida-kagu suunas, oli vast see teispoolsuse tunnetus kõige ehedam

videvikuline Ubasalu maastik

vana tammetüvi kui maailmaklassi kunstiteos. Hiiekirikust kaugemal (u 1,2 versta) ida pool paiknev tammik

Ubasalu hiiekiriku külastus. Esimesena sisenes hiide kõige valgemini riietunud hiiekülastaja. Hetked enne kui ta hiiemetsa sisse astus andis suur üliheledus oma heakskiidust märku teele saadetud valguskiirtega

suur kunst tamme tüve peal. Hiiekirikust kaugemal ida pool paiknev tammik

päeva loojumine Ubasalus

üks vahva sammaltaimeke. põlismets Hiiekirikust kaugemal ida-kagu suunas

metsalagendik Hiiekirikust ida-kagus

ajatus ja ajalikkus hoidmas üskteisel kinni käest, rännulised selle "kätesilla" peal Hiiekivi poole edasi ruttamas, et osa saada hiie väest. rännakupäeva algus - rännulised teel Ubasalu hiiesalu poole

vääriselupaik. vana kõivu sees on kellegi pesapaik. põlismets Hiiekirikust kaugemal ida-kagu suunas

Hiiekirik - vaadatuna nii umbes kirde poolt. 
Aado Lintrop arvab Haljala regilaulule (siinse postituse alguses ära toodud regilaul) tuginedes Ubasalu ja Käbiküla kohta, et need pole ilmselt reaalselt eksisteerivad paigad. Madis Arukask arvab sealsamas kirjutises, et sedalaadi kohad võivad osutada teispoolsele sfäärile või sinna viivatele paikadele. Sõda aga ei pruugi mõnes seto laulus tähendada mitte niivõrd sündmust, kui "mingit mütoloogilist substantsi, stiihilist jõudu". Aado Lintrop „Loomisaja laulud – uurimusi eesti rahvalaulust”, lk. 71

väike kaasikuga ümbritsetud kurruk Vinklimetsa juures

põlismets Hiiekirikust kaugemal idas-kagus

veel üks hetk suure kunsti juures. tammetüve peal olevad ringikesed, täpid, spiraalid, lainetused tegid silmale rõõmu ja andsid hingele kosutust. Hiiekirikust kaugemal ida pool paiknev tammik

sissevaade vana kõivupuu õõnsusesse. põlismets Hiiekirikust kaugemal idas-kagus

kooreseppade uuristused lamaval puul. põlismets Hiiekirikust kaugemal idas-kagus

kummaline puuseeneke. võib olla harilik süldik (exidia glandulosa). põlismets Hiiekirikust kaugemal idas-kagus

vana salumets. Hiiekirikust kaugemal ida-kagus olev salumets

maailm saarepuude vahel. suur metsalagendik Hiiekirikust ida-kagus

rännulised teel Ubasalu hiiesalu poole. rännaku algusehetked

Hiiekiriku kirdesein

eelmise kuva jätk. Hiiekirik vaadatuna ida poolt

 eelmise kuva jätk. Hiiekirik vaadatuna nii umbes põhja poolt

eelmise kuva jätk. rännulised trikilooriga Hiiekiriku idaseina ees

eelmise kuva jätk. sinitaevas ja puude ladvad Hiiekiriku kohal

eelmise kuva jätk. Hiiekiriku sammaldunud idasein

eelmise kuva jätk. Hiiekiriku idapoolne sein ja selle peal olevad rohesamblad

pilguheit uuristuste maailma. kooremardikate poolt uuristatud pind lamaval puidul. Hiiekirikust lääne pool olev metsatukk

suur metsalagendik Hiiekirikust ida-kagus. siin-seal üksikud puud ja väikesed (mõnest puust koosnevad) puudesalud, lisaks maadligi kasvavad varvekesed. kõike seda ilustamas sinitaevas ja valged pilved


 
  


  

  
  


  
   
x

Ubasalu rännak:
Osalejad: Urdaküüs, Ruta, Lohulemb, Tulepiiga, Ubinalemb, Pihlapiiga, Urmas, Soolemb
Distants: 7 km
Asukoht: Ubasalu Hiiekirik, Kõberoja, Ubasalu küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa