esmaspäev, 26. detsember 2011

Saarteraba (Saarte raba) rännak 25.12.2011

maaliline vaade härmatisega kaetud Saarterabale Palkaru (Palkoru) mäelt tulles ja Linnamäe poole minnes, esiplaanil iidne männijändrik

härmatisepulbriga kaetud sookail (ledum palustre) Saarterabas, Metsari mäest läänes

simajas vaade kuusemetsalisele Linnamäele edelast

pähkel katkises anumas. anumaks on aga ei miski muu kui lõhkine murumuna. ainult ei ole päris täpselt arusaadav, kas tegemist on hariliku murumunaga (lycoperdon perlatum) või mustja murumunaga (lycoperdon foetidum). Metsataguse mäe kirdenurk

Saarteraba Metsari mäe ja Palkaru mäe vahel. vasakut kätt olevate rabamändide taha jääbki Palkaru mägi

ümarate tüvejoontega nõglapuu Palkaru mäe keskosas

ürgsed kriipsujukud Palkaru mäe edelaosas oleval kuivanud puul

Saarte talukoha varemed, vaade sellele idast

Palkaru mäe palgid ja puutumatu kuusemets

rabamaastik Metsari mäe ja Palkaru mäe vahel

kasekäsnade (piptoporus betulinus) kolmikpakett Palkaru mäe edelaosas

imeline harjastega seen Linnamäe põhjaosas

külmavärvides nurm Metsari mäe kirdeosas. esiplaanil olev väiksem küngas metsa ääres viitab kunagisele Metsari talukohale

ringikujuline kivikuhjatis Metsataguse mäe kirdeosas. siinsed kiviaiad ja seesamune kuhjatis viitavad igal juhul üsna elavale endisaegsele elule sellel soosaarel. mida aga võiks see kivikuhjatis meile tänapäeval rääkida? kas võib see olla tavaline põllukivihunnik? üsna võimalik. samas kas võib see olla äkki hoopis mingi kultuskivihunnik või mingisugune kivikalme? ka see on ju tegelikult võimalik. isiklikult kaldun isegi natuke teise variandi kasuks... sellepärast, et kivihunnik on üsnagi reeglipäraselt ümmarguse kujuga ja kivide suurus on ka hunnikus üsna ühtlane... põllukivikunnikutes see aga tavaliselt varieerub suurematest kividest väiksemate ja veel väiksemateni. muidugi on veel võimalus, et olemasolevad suured kivid kasutati ära sealsetes kiviaedades, aga see on üsna nõrk võimalus, arvestades seda, et osa keskmise suurusega kive on ikkagi pilla-pilla sealses metsas siin-seal laiali. miks siis ei ole need kiviaedadesse või sellesse kivirauna kuhjatud vaid on jäetud ümbruskonda vedelema?

vaade Linnamäele edelast, umbes viiesaja jala kauguselt

sügis-ja talvevihmadega üleujutatud tee Metsataguse mäelt Saartemäele (esiplaanil puude taga). siinne teelõik meenutas juba nagu mingit väiksemat jõge või suuremat oja

veel kooreüraskite poolt tekitatud ürgseid mustreid Palkaru mäe edelaosast. igal siinsel mustril ja kujundil oleks nagu mingi sõnum edasi anda

Metsataguse mäe loodenurk, esiplaanil noor kuusik

endale valged talveraamid ümber saanud sõnajalalehed Linnamäe kaguservas

sookailu (ledum palustre) hõbedaseks tõmbunud nägudega perekond Metsari mäe ja Palkaru mäe vahelises Saarterabas

sültjas pruun kõhrik (tremella follacea) Saartemäe idaosas olevas lepikus. kusjuures (NB) märkimist väärib see, et selle seene näol on tegemist üsna haruldase seeneisendiga siinses loodusmaastikus

Palkaru mäe salapärane kingakujuline kivi. huvitav on see, et sarnane kivi (kingakujuline) oli ka Ne(e)tumäel (vt Kurglepa rännak). huvitav oleks teada, kas see on tavaline kokkusattumus või võib neil kahel tõesti mingi seos olla?

ebastandartse kujuga kivikuhjatis Linnamäel. ilmselt endisaegne põllukivihunnik. vaevalt, et need etendavad siinses ajaloos midagi sellist, mis kunagisele linnamäele osutaksid. kahjuks ei märganud siin soosaarel selliseid kindlaid märke, mis viitaksid mingile linnamäe olemasolule. vahest võis see endisajal täita vaid mingi pelgupaiga funktsiooni? teisalt jälle tänapäevani säilinud selle Linnamäe nimeline nimi tahaks nagu meile millestki enamast rääkida. usun, et niisama ju kohale sellise suurusjärguga nimesid uisapäisa ei anta. ju võis siin siis ka pelgupaiga näol kasvõi tagasihoidlik kindlustatud kants olla. kes seda nüüd päriselt teab mismoodi siin asjalood muinasajal olid, ometi tundub mulle just tagasihoidliku kindlustatud kantsi variant tegelikult kõige loogilisem olevat

vaade Palkaru mäele Linnamäe luudenurga lähistelt

needsinatsed Palkaru mäelt pärinevad mustrid ja sümbolid on aga eriti teravalt välja joonistunud. siit võiks vabalt juba nagu mingit lugu välja lugema hakata, kun käkeb endas sedavõrd palju erinevat sigrimigri sümboolikat

pruun kõhrik (tremella follacea) vaadatuna teise nurga alt

üks keskmisest natuke suuremat sorti kivi valvet hoidva vardija rollis Linnamäe loodeserva nurga peal. kas ehk jäi see muistsel aal ka siia pakku jooksnud inimstele silma? väga võimalik... st rohkem on see võimalik kui mittevõimalik. kui aga jäi siis kas leidis endisaja (muinasaja) inimene sellele ka mingi rakenduse? kuna keegi ju tegelikult ei tea täpselt, mis siin ennemuiste tegelikult oli - kas oli siin ümberkaudse rahva jaoks mõeldud linnamägi koos linnusega, lihtsalt ühe kohaliku üliku linnus või mingit muud sorti pelgupaik - siis sestap on sellele ka üsna raske rahuldavaid oletusi leida. üks on aga kindel, rahvas pidi siit läbi liikuma. kui ta aga liikus siis pidi ju vist ka kivi tähele panema. kui aga siiski lähtuda sellest, et siin oli kindlustatud kants või pelgupaik, ning kui nüüd selle teadmisega siis siit edasi spekuleerida siis kas poleks loogiline arvata, et nurk või piirkond siinses paigas, kust kardeti (kõige rohkem) vaenlast lähenevat, sinna ohverdati selle eesmärgiga, et vaenlase tulekut sealtpoolt ära hoida. võib olla ei olegi see niivõrd ohevrdamine, kuivõrd tõrjemaagia. igatahes, oli mis ta oli... huvitav ja omanäoline kivi on ta igal juhul ja väärib kahtlemata seda, et temast möödaminejad talle tähelepanu heidaksid

üks lausk kivi Linnamäe lääneosas, mille joonte ja vagude kokkuliitmisel ja muidu ümbertöötlemisel ning hästi natuke ka oma fantaasia lisamisel tuli välja just selline joonistus. mismoodi need vaod ja sooned siia kivile tegelikult tekkisid, teab vaid kivi ise

Metsataguse mäe katkine anum ja selle pähkel vaadatuna teise nurga alt. sissejuhatus ja põhijutt sellele pildile oli juba ülevalpool

Metsataguse mäe kirdenurk. selle metsa sees asuski koht, kus sai tehtud väike jõulumeeleoluline söögipaus

Metsataguse mäe üks huvitavamaid kive. kivi tegi omapäraseks see, et sellest oli tordiviilukujuline tükk üsna huvitava nurga alt välja lõigatud. huviatv, mis mõttedi mõtles väljalõikaja, kui ta seda tegi... või kas see üldse ongi inimkäte töö... äkki on hoopis loodus siia pikselööke sajatanud? soosaare kirdeosa

Saartemäe keskkoht, vaade sellele läänest. esiplaanil üksiku suure kuusega väike lepik, paremat kätt aga väiksemat sorti RMK majake

Metsataguse mäe puhkekoht ehk koht, kus oli rännulistel lõunapaus. lisaks kujunes keskel olev väike kuusepuu igati sobivaks jõulupuuks (Hedi poolt said sinna rippuma pandud mõned õunad, Soolembese poolt aga saia-ja pirukatükid) ja kohal ei puudunud ka oma väike jõulumeeleolu

metsaalune Palkaru mäe edelaosas

veel üks pilguheit Palkaru mäe ümarate joontega nõglapuule

Saartemäe keskkohas kasvavast lepikust võis kasvamas leida sellised ühtepõiminud puud

Saarteraba (Saarte raba) rännak:
Osalejad: Hedi, Soolemb
Distantsi pikkus: 8,1 km
Asukoht: Metsanurga küla, Saarteraba (Saarte raba), Kiili vald, Harjumaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar