Neljapäev, 15. märts 2018

Ruilamäe rännak 12.03.2018

arhailise loodusrohelisega kaetud tammekakud (daedalea quercina). Ruilamäe kesk-edelaosa

Ruilamäe kõige iseäralikum tõrupuu ja erilisem koht. Ruilamäe kirdenurk

vaade Ruilamäe roostiku-ja puudemüürile edela poolt lähenedes

vana tõrupuu Ruilamäe edelanurgas

eelmise kuva jätk. tamme peal kasvav tammekakk (daedalea quercina)

eelmise kuva jätk. tammekaku (daedalea quercina) labürintjad keerdkäigud

Ruilamäe keskkoha juures kasvav tõrupuu. üleüldse on siin üsna palju tõrupuid. võib oletada, et veel millalgi eelmise sajandi algul oli siin tamme-puisniit

veel pilkupüüdvaid tõrupuid. Ruilamäe ida-loodeserv

üks iseäralik kivi Ruilamäe loodeosas

kahe jala peal seisev vana tõrupuu. Ruilamäe loodenurk

eelmise kuva jätk. sama tõrupuu vaadatuna teise nurga pealt

oks küljes kasvav väike pahk. Ruilamäe loodeserv

x

x

x

x

x

x

Lüdresti allikatest kõige soopoolsem allikakoht, asukohaga Karjaküla põhjaserva lähistel, sealse Lüdresti soo külje all. Lüdresti allikategrupp koosneb tegelikult kolmest allikakohast. kõige idapoolsem asub Karjaküla külale ja sealsele karusnahafarmile kõige lähemal, teised kaks allikakohta asuvad sellest allikast järgmiselt: esimene u. 200 meetrit edela suunas ja teine (kuva peal) umbes 400 m loode suunas. esimesed kaks (ehk Karjakülale kõige lähemad) allikat on betoonraketega ja nende peal plekist kaaned, kolmas allikas (kuva peal) ehk see, mis asub Karjakülast kõige kaugemal, on ilma betoonraketeta ja sestap on ka selle allika ilu ja olemus nendest kolmest ka kõige paremini hoomatavam. allikakohtade ümber on karjamaad ja nende peal on mitmeid kultuskive. ongi huviväärne see, et kõik siinsed neli teadaolevat kultuskivi ja üks lohukivi asuvad nende allikate läheduses. allikatest veidi kaugemal (mõnisada meetrit) edela pool asub muinasaegne asulakoht. üsna võimalik, et nendest kultus-ja lohukividest ning asulakoha lähedusest lähtuvalt võisid ka need allikakohad ja võib olla siis ka kogu see allikate ja kividega ilmestatud ala olla muinasajal (ja võib olla osaliselt või terviklikul kujul ka hilisematel aegadel) teatud pühalikus staatuses. Karjakülale kõige lähemal oleva allika juures on tunda karusnahafarmist tulevaid ebameeldivaid lõhnu, teise allikakoha puhul pole need lõhnad enam nii väga häirivad, kolmanda allikakoha juures, mis asub esimesest kahest kõige kaugemal ja Karjaküla poolt vaadatuna teatud pajuvõsastiku nurga taga, on igatahes tuulevaikse ilma puhul karusnahafarmi lõhnade eest enam-vähem kaitstud. pärimusi kahjuks nende allikate kohta ei leidnud. kui keegi teab nende kohta midagi lisada, siis andku ka mulle sellest teada

eelmise kuva jätk. sama allikas veidi lähemalt vaadatuna

eelmise kuva jätk. allikakoha veealune maailm

eelmise kuva jätk. vaade allikale veidi teise nurga alt

eelmise kuva jätk. veel üks sulnis hetk Lüdresti kõige soopoolsema allika seltsis

vahvad kõivupuud Ruilamäest põhja-kirde pool, olles seal justnagu mingid väravad

x

x

x

x

hallikarvane kivi ja selle taga Vahtramäe talukoha tagune küngas (edaspidi siin blogis lihtsalt Vahtramägi). Karjaküla kaguserva veeres olev heinamaa

x

x

x

x

x

x

x

Karjaküla karjääri poolt valvas Vana-Karjaküla mõisa metsistunud parkmetsa selline vana hiiidtõrupuu. Vana-Karjaküla (Alt-Hohenhof) mõisa parkmetsa lõuna-edelaserv. "esmakordselt on Karjaküla mainitud 1241. a. (Carias). 16. sajandi lõpus või 17. sajandi alguses rajati küla lähedale Karjaküla mõis (Vana-Karjaküla). 1795. a. mõis poolitati ning küla asemele rajati Uus-Karjaküla mõis (aastast 1860 vastavalt Alt-Hohenhof ja Neu-Hohenhof)." allikas: eestigiid.ee

lõhkise tüvega vana tamm. Vana-Karjaküla mõisa parkmetsa lõunaosa

iseäraliku koorejooksuga tõrupuu parkmetsa lõunaosas

eelmise kuva jätk. sama tõrupuu tüvi ja selle koorejooks veidi eemalt vaadatauna

vana tamme kuivanud tüveosa ja selle palja tüve peal paljastuv saladuslik märk. Vana-Karjaküla mõisa lõunaosa

eelmise kuva jätk. rohekas-ruugekarvased kujundid vana kuivanud tamme tüvel

eelmise kuva jätk. sama puu koorejooks lähemalt vaadatuna

x

selline huvitav seen oli kogu väikse oksa ühel puul enda alla võtnud. Vana-Karjaküla mõisa parkmets

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

praeguse Karjaküla ja Tõmmiku külade piiri peale jääb üks siinse paiga suurimaid ja olulisemaid allikaid - Järveallikas. asub teine Karjaküla aleviku lääneservas lähedal Vana-Järvehallika talukoha juures

Järveallikas ja selle sees olev betoonraketega kaev

värvid Järveallikas

Rudepeksi (Redepeksi) allikas Harjumaal Keila juures asuva Karjaküla edelaserva ja Tõmmiku küla kaguserva lähistel oleval heinamaal. allika kohta kahjuks pärimus puudub. kes teab sellest midagi rohkemat, palun andke ka mulle sellest teada. aga seal, Karjaküla heinamaal, olles parajas kauguses tsivilisatsioonist, mõjus see allikakoht, sealsed allikavee värvid ja selle teraapiline sulin kuidagi eriti kosutavalt. nimetatud Rudepeksi allikaks minu poolt kunagise sealse kõige lähema kohapaiga järgi. allikas on punast ehk n.ö. rauarooste värvi. kes teab, võib olla peitubki arhailise kohanime Rudepeksi (Redepeksi) taga hoopis moondunud vorm nimetusest Raudepeksi? peksi (murdes ka peeksi, peks, peeks, päks, päksi ja peaksi) lõpuliide viitab kas mingile soosaarele või kõrgemale kohale niiskemal alal (antud olukorras siis jõeäärsel luhamaastikul). siinsete nimemoonutuste üle ma igatahes ei imestaks, sest siin lähedal olev praeguse nimega Memmaallikas kandnud näiteks algselt kunagi hoopis Nõmmallika nime. allika leidmisega selline huvitav lugu: üheaegselt allika leidmisega hüppas allika äärsest närestikust välja jänes. see kõik toimus nii punktipealse üheaaegsusega, et matkalistel oli pärast kõike nähtut keelel vaid kaks sõna - allikas ja jänes... või oli see nüüd jänes ja allikas või hoopiski - jänesallikas

eelmise kuva jätk. roostepunased värvid Rudepeksi allikavees

eelmise kuva jätk. Rudepeksi allikas veidi eemalt vaadatuna

eelmise kuva jätk. ja sama allikas natuke veel kaugemalt eemalt vaadatuna

x

Ruilamäe rännak:
Osalejad: Ragnar, Soolemb
Distantsi pikkus: 9 km
Asukoht: Ruilamägi, Karjaküla mõisa park, Lüdresti (Lüdreste) allikad, Järveallikas, Rudepeksi allikas, Karjaküla, Keila vald, Harjumaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar