teisipäev, 27. märts 2018

Lootivamäe rännak 25.03.2018

mündid Lümandu Külmaallika-nimelises ohvriallikas. allikat teatakse teise nimega veel ka Lümandu silmaallika nime all. allikas asub Lümandu külakeskusest loodes Kasari jõe ääres. allika juures ka muinsuskaitse silt, mille küljes ripub nööriga plekist joogikruus. Külmaallikast kirdesse jääb Kabelimäe-nimeline mägi (mis praegu põllumaa), idasse jääb Lootivamäe-nimeline mägi (selle peal peamiselt kuuskedest puudesalu) ja kagu pool asub Pärnamäe-nimeline mägi. tänapäevastel kaartidel on Pärnamägi asetatud Lootivamäe peale ja Lootivamägi kui toponüüm on pühitud unustusse. Lootivamäe nimetus pärineb 19. sajandi lõpu Lümandu mõisa kaardilt. seesamune tänapäevane Pärnamägi ehk kunagine Lootivamägi on muinsuskaitse kaardile märgitud hiiekohaks. kabeli-nimetüvega toponüümid on mujal Eestis üsna sagedasti kinnistunud nendele kohtadele, kus teatakse olevat kalme-või hiiekohad. Pärnamäe ja Lootivamäe vaheline eraldusala ei ole selgesti hoomatav, vaid tähelepanelikumal vaatlusel võib aru saada, kust üks mägi lõpeb ja teine algab. on võimalik, et see oli kunagi üks ala, millel oli kaks eri nimetust, kuid on siiski tõenäolisem, et Pärnamägi kui hiiekoht oligi praegusest Pärnamäest (kunagisest Lootivamäest) veidi lõuna pool (nii nagu vanad kaardid näitavad) ja Lootivamägi (tänapäevane Pärnamägi) siis lihtsalt mingi väiksem mägi kunagise Pärnamäe ja sellest põhja pool oleva Kabelimäe vahel, või siis teine variant - pärimuste kogumisel Lootivamäe nimetus polnud enam aktiivses kasutuses ja see asendatigi Pärnamäe-nimetusega. tegelikult oleks üsna loogiline arvata, et kõik need kolm mäge ehk kogu see ohvriallikast kirde, ida ja kagu poole jääv ala oli muistsel ajal pühaliku staatusega. kui Kabelimägi põhjas oli pühaliku staatusega ja Pärnamägi sellest lõuna pool samuti püha hiieala, siis on loogiline arvata, et ka nende vahel olev Lootivamägi oli samas staatuses.

eelmise kuva jätk. abstraktsed virvendused ja virevendustest kantud puuokste peegelduste hüplemised lainetaval allikaveel. tõsi jah, lainetavas allikavees muutuvad puuokste peegeldused allikahaldjate niitideks ja nöörideks

eelmise kuva jätk. vaade Külmaallika keemiskoha sügavikku ehk nn lätte alguskohale

eelmise kuva jätk. Külmaallika veealune maailm

eelmise kuva jätk. värvid allikavees

rännulise Ragnari algatatud arutelu Külmaallika idaserva veeres. tipphetkel oli sellesse kaasatud kuni kuus rännaulist. vasakult paremale rännulised Ragnar, Ilp, Margus, Keret, Aet ja Ilme

muinsuskaitse silt ja selle külge nööriga kinni seotud valge plekist joogikruus. Külmaallika äärne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lootivamäe rännak:
Osalejad: Päevapaiste, Pruusipiiga, Ilp, Laulupiiga, Keret, Aet, Ilme, Margus, Ragnar, Soolemb
Distantsi pikkus: 2,5 km
Asukoht: Lootivamägi, Pärnamägi, Külmaallikas, Kohatu hoiuala, Lümandu küla, Märjamaa vald, Raplamaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar