Pühapäev, 26. aprill 2020

Lastekangrute rännak 25.04.2020

Lastekangrute vardija - maakarva rästik (vipera berus). asus teine selliselt kerratõmbununa kuskil keskmise kangru juures

kadakaine maastik Lastekangrute juures. vaade Soonesauna poolse heinamaa suunas

tee poolt tulles esimene kangur, kivikirstkalme, nn Kureloo poole kangur.
Lastekangrute kalmed paiknevad loopealsel ja nende ümbruse on kunagine fosforiidi kaevandamine osaliselt hävitanud. kalmerühma registreeris esmakordselt 1974. aastal Vello Lõugas, kes viis seal 1982. ja 1985. aastal läbi ka arheoloogilised kaevamised. kaevamised toimusid ka aastatel 2002–2004.
kalmerühmas oli 6 kalmet, kuid üks neist oli pea täielikult hävinenud. üks kalmetest on ainuke teadaolev näide kivikirstuga kalmest, kus puudus ringmüür. kokku avastati kalmetest arheoloogiliste kaevamiste järel 40 laibamatust ja 3 kogumikku põletusmatuseid. neist 24 olid alla 10-aastased lapsed, sealhulgas 15 imikut. 
saadud leidude põhjal on hinnatud, et vanim kalme rajati hilispronksiajal või eelrooma rauaaja alguses ning ülejäänud kalmed järgneva paarisaja aasta jooksul. samas kolme kalme alt kogutud söeproovid dateeriti aga varasemasse aega, vahemikku 12.–10. sajandisse eKr.
allikas: wikipedia.org

eelmise kuva jätk. nn Kureloo poolne kangur lähemalt vaadatuna. taamal kauguses Ülgase paekallas (vasakul) ja Manniva külast loode poole jäävad heinamaad (keskel ja paremal)

eelmise kuva jätk. vaade kangru sisemusse ehk kalmu keskel oleva kirstu sisse

Lastekangrute vardija - maakarva rästik (vipera berus). mustvalgesse punutud kuva

eelmise kuva jätk. ja sama siug (vipera berus) eemalt vaadatuna ja oma loomulikes värvides

keskmine kangur. vaade kangru sisealale

eelmise kuva jätk. kangru servaala

Lastekangrutest kõige tagumisem ehk Rebala külatuumiku poolsem. seesinane kangur on pilkupüüdev ja omamoodi märgiline. täpselt kivikangru keskelt on välja kasvamas pühalikkusele ja teispoolsusele viitav valge puu - noor kasepuu

eelmise kuva jätk. sama kangur veidi eemalt vaadatuna. taamal kauguses Manniva ja Rebala külade vahelised heinamaad

Lastekangrute rännak:
Osalejad: Tulepiiga, Pihlapiiga, Soolemb
Distants: 0,5 km
Asukoht: Lastekangrud, Rebala muinsuskaitseala, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harjumaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar