Esmaspäev, 22. aprill 2019

Ungripalumäe rännak 20.04.2019


keltsalill (hepatica nobilis). Kubjaste tammik. 
see oli rännak Raplamaa loodenurka, Märjamaa valla keskossa, sealse Rangu küla tagustesse laantesse, seda ümbritsevatele sooaladele ning sealsetele künklikele põlismetsaga kaetud soosaartele. tegemist oli eepilise rännakuga, mis kätkes endas ajas ja ruumis kulgemist, kus saatjaks loodushääled, loodusvärvid, loodusmustrid, kõiksugu metsaelanikud (putukate, lindude ja loomade näol) ja loodushaldjad. siinse piirkonna huvitavamad paigad olid kindlasti Kurisu Jaani allikas, Torimäe-nimeline soosaar, Ungripalumäe-nimeline soosaar, Märjamaa Kantsimägi, Annamõisa tagune mägi, Rahkametsa hiidpedajas, Rahkametsa hooajalised järved-järvikud (järtad) ning paljud teised väikesed ja suured, niisamuti kõrged ja madalad metsaga kaetud soosaared. siinset metsa-ja sooala ilmestavad puisniidud, siirde- ja õõtsiksood, madalsood, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad, rohunditerikkad kuusikud, soostuvad ja soo-lehtmetsad ning siirdesoo- ja rabametsad

võsakannike (viola riviniana). Kubjaste tammiku äärne

kaks tamme ja kaks kaarjat tüve - üks kaardumas paremale ja teine vasakule pool.

Kubjaste metsaserva ääres heakorra üle valvet pidav Metsavana

Kubjaste Metsavana lähemalt vaadatuna

Kubjaste tammikus

Kubjaste hiidtamm - kohalik teljepuu

Kubjaste hiidtamm, vaadatuna teise nurga alt

Kubjaste hiidtamme idanema minev tõru

mustrijooks Kubaste hiidtamme tüve koore peal

eelmise kuva jätk. hiidtamme kooremuster

veel üks kevadsoe hetk Kubjaste hiidtamme seltsis

Kubjaste põld ja sellele varju heitvad puude tüved

vana põlispuu järta või järta laadse veesilma kalda veeres kividest kuhilate peal

eelmise kuva jätk. põlispuu mahakukkunud okstel jalutav käolehm ehk seitsetäpp-lepatriinu (coccinella septempunctata)

eelmise kuva jätk. ei suutnudki rännuliste seltskond seekord seda põlispuud täpselt tuvastada - tüvele ja pungadele tuginedes võiks see ehk olla jalakas või künnapuu. täpsemalt öelduna neid suuri põlispuid oli seal kaldaäärse valli peal kasvamas siis kolm isendit

eelmise kuva jätk. veel üks käolehm vana põlispuu juures, sealse sammaltaime peal endale teed rajamas

eelmise kuva jätk. kolmekesti reas - tundmatud järta või järta laadsel kaldaäärsel kivivallil kasvavad põlispuud

võtmekeeled (pulmonaria officinalis) Kantsimäe läheduses

lainetav põllumaastik kivivallidel kasvavate põlispuude ja Kantsimäe vahel

Märjamaa Kantsimägi. selle linnuse aseme näol on tegemist arheoloogiamälestise ja pärandkultuuriobjektiga. mägi asub endisest Märjamaa mõisast 450 m loode pool, tõustes astanguna 2-3 m võrra ümbrusest kõrgemale. Ida ja lõuna pool ei ole märgata linnuse aseme piiri eraldatavaid tunnuseid. ovaalse kujuga õueala mõõtmed on 35 x 45 m. Idapoolses osas asub raudkividest kuhilik, läbimõõduga 10 x 12 m ja kõrgus on 1,5 m. ala on metsastunud, võsastunud. linnusease on dateeritud I aastatuhande teise poolde ja II aastatuhande algusse. põhjanõlval kasvav pilkupüüdev tamm, läänenõlval kõrge õunapuu, nõlvadel võib hiliskevadel õitsemas näha ka kaunist kuldkinga. Kantsimäe edelaosa

eelmise kuva jätk. murdunud puu Kantsimäe edelaosas

siblivad kuklased. Kantsimägi

Märjamaa Kantsimäe keskkoht

vana tõrupuu Kantsimäe kesk-loodeosas

eelmise kuva jätk. tõrupuu okste haardeulatus ja kobruline koorejooks

päiksevalguse käes kümblev keltsalill (hepatica nobilis). Kantsimägi

suure tamme najale toetunud rännuline Urdaküüs. Kantsimägi

Kantsimäe keskkoht

iseäralik kivi. Kantsimäe keskkoht

teo koja peal välja joonistuv spiraal. Kantsimägi

võtmekeele (pulmonaria officinalis) õienupp. Kantsimägi

Kantsimäe kumerused. väikene kividest moodustatud suur kuhjatis või väike küngas. Kantsimäe lõunaosa

x

x

Kubjaste hiidtamme embamine - vasakul pool Kati kaunis ja paremal pool Urdaküüs

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

matkalised vana kõivu all

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ungripalumäe rännak:
Osalejad: Kati kaunis, Priit, Urdaküüs, Soolemb
Distantsi pikkus: 8,5 km
Asukoht: Ungripalumägi, Märjamaa Kantsimägi, Kurisu-Jaani allikas, Rangu hoiuala, Rangu küla, Märjamaa vald, Raplamaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar